image00324 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs Czytelniczy „Wiem, bo czytałam/em…” skierowany do uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy w Krotoszynie.

Konkurs został zorganizowany przez Lucynę Radojewską - Felczak we współpracy z Adrianną Dutkiewicz z filii nr 5  Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera.

 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor szkoły, Beata Parzonka, witając wszystkich uczestników oraz ich opiekunów.

W konkursie wzięły udział dzieci z klas IV-VII. Zadaniem uczestników  było zapoznanie się z następującymi książkami „Kwiat kalafiora”, „Czarna polewka”oraz „ Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” a także z informacjami na temat ich autorów. Podczas konkursu uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści książek (test pisemny), odpowiedzieć ustnie na pytania dotyczące konkursowych książek i ich autorów (zestaw z 2 pytaniami) oraz zaprezentować jedną z trzech ustnych pracy literackich.

Test pisemny i ustne wypowiedzi uczestników oceniane było przez jury w składzie: Izabela Brodala – bibliotekarz z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera, Lucyna Radojewska – Felczak – nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie i Adriannę Dutkiewicz – bibliotekarz z filii nr 5  Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera.

Rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród dokonała dyrektor szkoły, Beata Parzonka.

Laureaci konkursu:

I miejsce – Monika Sikora (Szkoła Podstawowa w Świnkowie)

II miejsce – Maria Koper  (Szkoła Podstawowa w Świnkowie)

III miejsce – Blanka Kostka (Szkoła Podstawowa w Benicach)

 

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn, Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. A. Fiedlera, organizatorów, a poczęstunek dla uczestników przez Bibliotekę Szkolną w Chwaliszewie.