image001

 Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

 

 

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Aneta Jankowska - przewodnicząca Rady Rodziców

Ewelina Chmielarz -zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Anna Ciepła - sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Klajbert - skarbnik Rady Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chwaliszewie zwraca się do Państwa z prośbą o dobrowolne dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 25 zł na dziecko.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe.

Pieniądze można wpłacać:

- U Skarbnika Rady Rodziców szkoły;

- U przedstawicieli Rady Rodziców w czasie zebrań rodziców;

- U wychowawców w klasie.

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 25 zł rocznie. Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 2,5 zł/miesięcznie!

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.

Zarząd Rady Rodziców