W czasie zimy dzieci się nie nudzą - Biała Szkoła na Parcelkach

 

W czasie ferii zimowych (od 16.02.2015 r. do 27.02.2015r.) w ZS nr 1 zOI zorganizowana została Biała Szkoła dla uczniów Parcelek, którzy spędzali ten czas w Krotoszynie. Wypoczynek został zgłoszony w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym sponsorem Białej Szkoły był Urząd Miejski, który przeznaczył środki finansowe na ten cel. Nauczyciele szkoły opracowali programW czasie zimy dzieci się nie nudzą z realizacją zajęć profilaktycznych  oraz przeprowadzili zajęcia. Każdy dzień przynosił wiele atrakcji.

I tydzień

1.                  „ Dzień Tańca ” opiekunami byli: Mirosława Paździoch, Violetta Morawska, Lidia Kopeć, Monika Nalewajko

(zapoznanie z uczestnikami i programem ferii, taneczne zabawy karnawałowe, posiłek)

2.                   „ Dzień Kina ” opiekunami byli: Magdalena Świca, Anna Mańczak, Daria Szulc-Klepacka

(warsztaty z psychologiem, wyjazd do kina, posiłek)

3.                   „ Dzień sportu” opiekunami byli: Sławomir Król, Łukasz Król

(wyjazd do krytej pływalni „Wodnik”, posiłek)

4.                   „ Dzień zdrowego odżywiania” opiekunami byli: Jolanta Kulińska, Marzena Pietrzak, Alicja Pruss-Buta

( działania prozdrowotne, spotkanie z pielęgniarką, warsztaty kulinarne, posiłek)

5.                   „ Dzień czystego powietrza” opiekunami byli: Katarzyna Wojtaszek-synowiec, Anna Zwierzyk, Piotr Karolczak

( spotkanie z wolontariuszami z Stowarzyszenia Szansa w ramach programu profilaktycznego, warsztaty plastyczne, propagowanie programu na osiedlu Parcelki)

II tydzień

6.                   „Dzień STOP!UZALEŻNIENIOM!” opiekunami byli: Magda Witczak, Barbara Wolniewicz

( zapoznanie z uczestnikami i programem ferii,spotkanie z policjantem-pogadanka profilaktyka uzależnień, zajęcia w pracowni komputerowej, posiłek)

7.                   „Dzień Kina”opiekunami byli: Dorota Morawska, Teresa Mikołajczyk, Ewa Żyto-Sikora, Aleksandra Drygas

(wyjazd do kina, warsztaty plastyczne posiłek)

8.                   „Dzień Zabawy i Sportu”opiekunami byli: Małgorzata Wałęsiak, Barbara Zięba, Alicja Klotzek, Danuta Malińska

(warsztaty z pedagogiem „Dziękuję , nie!”, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej -turniej unihokeja, posiłek)

9.                   „Dzień Muzyki i Tańca”opiekunami byli: Michał Chwaliński, Katarzyna Trawińska

(warsztaty muzyczne, taneczne, posiłek)

10.               „Dzień Lasu”opiekunami byli: Aleksandra Knychała, Jacek Paszkier

(wyjazd do lasu- spotkanie z leśnikiem, ognisko)

 

Kierownikiem wypoczynku była pani Katarzyna Tomczyk. Zajęcia profilaktyczne poprowadzili zaproszeni goście m.in.  sierż. sztabowy Teresa Walkowiak z programem edukacyjno – profilaktycznym ,,Bezpiecznie - to wiedzieć i znać” , Marta Wencek, Monika Dąbrowska oraz Anna Dziuba ze Stowarzyszenia Szansa z warsztatami profilaktycznymi „Stop! Uzależnieniom”, programem „Nie pal przy mnie proszę!”, pielęgniarka szkolna z pogadanką na temat zdrowego odżywiania, leśnicy z Leśnictwa Smoszew z akcją „Chroń las bo on chroni nas!”, pedagog i psycholog szkolny.


Biała Szkoła
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 50 uczniów ZS nr 1 z OI, większość z nich skorzystała ze wszystkich propozycji tej formy nauki i czynnego wypoczynku. Spotykaliśmy się codziennie w godz. od 9.00 – 13.00. Wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek, przybory potrzebne do zajęć. Cele programu Białej Szkoły zostały osiągnięte, a zadania zrealizowane. Na koniec wszyscy uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną, z której wynika ogromne zadowolenie uczestników z zorganizowanych dla nich zajęć, na których ucząc się, wspaniale się bawili i mile spędzali czas.

 

Galeria