CERTYFIKAT "ETYCZNA SZKOŁA"

 

                12 czerwca 2015roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca program „Etyka nie tylko dla smyka”, który realizowali Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. W konferencji udział wzięli: Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Paweł Wojtunik, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Marlena Fałkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz koordynatorzy i szkolni liderzy projektu z całej Polski, w tym liderka projektu z  naszej szkoły Monika Nalewajko.

Projekt skierowany był do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Jego głównym celem było wspieranie nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych, w ramach założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego. Celem było także zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowując ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Miło nam jest poinformować, że wśród 219 szkół w Polsce znalazła się Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, która otrzymała Certyfikat „Etycznej Szkoły”.

Osoby zaangażowane w  realizację programu "Etyka nie tylko dla smyka" to:

Barbara Zięba z klasą Ia,

Alicja Pruss-Buta z klasą Ic,

Magdalena Świca, Anna Mańczak oraz Katarzyna Trawińska z klasą Id, 

Monika Nalewajko z klasą IIa,

Jolanta Kulińska, Marzena Pietrzak z klasą IIb,

Małgorzata Wałęsiak z klasą IIIa,

Mirosława Paździoch, Zdzisława Wujczyk z klasą IIIb