WIELKI SUKCES "EDUSIKÓW"

W ramach Projektu Eduscience uczniowie z klasy Va uczestniczyli w konkursie „Systematyczność monitoringu przyrodniczego”, który trwał od 30 września 2013 roku do 15 kwietnia 2014 roku. W ramach konkursu klasy projektowe prowadziły obserwacje meteorologiczne i przyrodnicze za pomocą monitoringu przyrodniczego i umieszczały dane w postaci raportów na portalu www.eduscience.pl.

Dzięki pilnej i systematycznej pracy uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie IV miejsce wśród szkół II etapu edukacyjnego i I miejsce w konkursie dodatkowym.

Szczegółowe wyniki konkursu:

http://www.eduscience.pl/aktualno%C5%9Bci/szczeg%C3%B3%C5%82owe-wyniki-konkursu-systematyczno%C5%9B%C4%87-monitoringu-przyrodniczego

  

 

  W Projekcie Eduscience  bierze udział 250 szkół z całej Polski. W grupie tej znajdują się szkoły reprezentujące każdy etap edukacji, tj. 126 szkół podstawowych (51%), 68 gimnazjów (27%), 35 liceów ogólnokształcących (14%) oraz 21 techników (8%).