GABINET PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

Drodzy Rodzice!

zaplanowanie działań wspierających dziecko w sytuacji pojawienia się problemu wymaga trafnej diagnozy oraz wielopłaszczyznowego rozpoznania potrzeb ucznia. Podstawą ukierunkowania działań jest współpraca dwóch środowisk wychowawczych tj. środowiska szkolnego oraz domowego. Dlatego tak ważna jest współpraca z Państwem. Naszą naczelną wartością jest dobro naszego ucznia, a Państwa dziecka.

Zapraszamy serdecznie,

Malińska Danuta

Justyna Szmolke

Mańczak Anna - urlop macierzyński