Szkoła podstawowa powstała ponad 50 lat temu. Dokładnie 7 listopada 1964r. odbyło się jej oficjalne otwarcie, a prace budowlane rozpoczęły się około rok wcześniej. Gimnazjum istnieje  od 7 lat. Szkoła została zbudowana w ramach ówcześnie prowadzonej kampanii „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Wtedy jak i obecnie skupia ona całe życie kulturalne „Parcelek”. Szkoła podstawowa otrzymała nr 7, a w późniejszym czasie jej patronem został Władysław Broniewski – poeta, były żołnierz Legionów Piłsudzkiego, nagrodzony orderem Virtuti Militari. Pierwszym „kierownikiem ” naszej szkoły był Bogumił Matuszczak. W pierwszym w dziejach szkoły roku szkolnym naukę rozpoczęło 299 osób. Następnymi dyrektorami SP nr 7 były: Z. Deckert, M. Wiatr.

 Od 2001 roku szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi a trzy lata później Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Od dnia 12 października 2006 roku szkoła nosi imię Henryka Jordana.