ABSOLUTORIUM MAŁYCH STUDENTÓW Z PARCELEK

 


Studenci Projektu „Mały Medyk” - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w poniedziałek 13 czerwca, podczas uroczystego absolutorium, zakończyli swój rok akademicki.

To niezwykły dzień dla "Małych Medyków" z klasy IIIa studiujących medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Po raz dziesiąty jechali na zajęcia, tym razem połączone z uroczystym zakończeniem roku akademickiego.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz uczelni: Prorektor ds. Studenckich - prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, oraz Kanclerz UMP - mgr Bogdan Poniedziałek.

Na początku młodzi studenci wysłuchali słów Prorektora Grześkowiaka, który osobiście pogratulował im ukończenia nauki i wygłosił dla nich krótkie przemówienie.

Podczas Absolutorium swoje prelekcje przedstawili także uczniowie - przedstawiciele szkół biorących udział w  konkursie na prace badawcze Młodych Medyków.

Następnie wszyscy po kolei zostali zaproszeni na scenę, aby odebrać gratulacje. 365 absolwentów, otrzymało dyplomy ukończenia Polskiej Akademii Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w tym 350 z 16 grup szkolnych, oraz 15 uczestników indywidualnych. Oczywiście uczniowie klasy IIIa SP wraz z wychowawcą Moniką Nalewajko oraz opiekunem Lidią Kopeć, nie opuścili ani jednego spotkania.

Każda szkoła otrzymała także osobny, podpisany przez JM Rektora UMP Prof. dr. hab. Jacka Wysockiego, dyplomy uczestnictwa w projekcie.

Na koniec absolwenci spotkali się z przedstawicielami policji i Pyrkiem, maskotką policji oraz obejrzeli pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu studentów z Akademickiej Społeczności Ratownictwa i Medycyny Katastrof.

Wszyscy studenci z klasy IIIa  stwierdzili, że warto było co miesiąc zgłębiać tajniki medycyny.