Nad przebiegiem procesu dydaktyczno- wychowawczego w naszej szkole czuwa  wykwalifikowana kadra:

  • §nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego,

  • §nauczyciele przedmiotów,

  • §nauczyciele wspierający z kwalifikacjami oligofrenopedagogów,

  • §tyflopedagodzy, surdologopeda,

  • §pedagog szkolny,

  • psycholog szkolny

  • §logopedzi,

  • §fizjoterapeuta.

DYREKTOR SZKOŁY - ZBIGNIEW KURZAWA
ZASTĘPCA DYREKTORA - ANNA KAŹMIERCZAK

NAUCZYCIELE

Bzdęga Lidia

Chwaliński Michał
Filipiak Justyna

Grenda Cezary

Gruszka Mariola

Grzempowski Krzysztof

Gniazdowska Ewa

Horyza Tomasz

Jarmużek Natalia

Karolczak Piotr
Kaszubowski Leszek
Kędzierska Beata

Klotzek Alicja

Knychała Aleksandra

Koniecpolski Leszek

Kopeć Lidia

Kowalczyk Violetta

Król Łukasz

Król Iwona

Król Sławomir

Kulińska Jolanta

Kurek Radosław

Lindner Magdalena

Malińska Danuta

Mańczak Anna

Mikołajczyk Teresa

Morawska Violetta

Nalewajko Monika

Parczyńska Joanna

Paszkier Jacek

Patalas Dorota

Patryniak Przemysław

Paździoch Mirosława

Pietrzak Marzena

Poczta Agnieszka

Polańska-Wiatr Beata

Robakowski Piotr

Pruss-Buta Alicja
Rożek Krzysztof

Ryba Beata

Rybakowska Beata

Starzyńska Iwona

Szczotka Katarzyna
Szmolke Justyna
Szulc-Klepacka Daria
Świca Magdalena

Tomczyk Katarzyna

Wałęsiak Małgorzata

Wiertlewska Agnieszka

Witczak Magdalena
Witczak Monika
Włoch Martyna

Wojtaszek-Synowiec Katarzyna

Wolniewicz Barbara

Wujczyk Zdzisława

 Zięba Barbara
Zwierzyk Anna

Żyto-Sikora Ewa

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Chybowska Edyta

Berek-Czapracka Marika

Karolczak Ewa - sekretariat

Krawczyk Krzysztof

Krawczyk Sabina

Paterek Małgorzata

Wiatrak Małgorzata - sekretariat

Sobańska Małgorzata

Musiałowska Regina

Kaźmierczak Marlena
Żuraszek Mateusz
Olejnik Stanisława
Marcinek Izabela