REKRUTACJA 2018/2019

TERMINY REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Załączniki:

1) i 3)

4) i 5)

6) i 7)

8)

9) i 10)

11)

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO REJONOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ