ROK SZKOŁY W RUCHU – Nasza szkoła w akcji „Ćwiczyć każdy może”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe uczniów.  W ramach roku szkoły w ruchu Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało akcję „Ćwiczyć każdy może', która skierowana jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. 

Nasza placówka przystąpiła  w listopadzie tego roku do akcji i wykonywać  będzie zadania związane z aktywnością fizyczną. Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w wielu obszarach. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej i spełnią wymagane kryteria.

FAJNE LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (OBSZAR NR 1)

FILM 1            FILM 2

konspekt lekcji 1                   konspekt lekcji 2

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (OBSZAR NR 4)

16 stycznia 2014 r. w gościnnych murach ZS nr 1 z OI w Krotoszynie, odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Tematem szkolenia było: omówienie uregulowań prawnych dotyczących gimnastyki korekcyjnej, zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej , omówienie nowości związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz część praktyczna konferencji: technika ataku sposobem tenisowym i metodyka jego nauczania.

Szkolenie otworzył dyrektor szkoły a także doradca metodyczny w krotoszyńskim Samorządowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Zbigniew Kurzawa,  który omówił uregulowania prawne dotyczące Gimnastyki Korekcyjnej, nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz sposób realizacji treści z zakresu Edukacji Zdrowotnej. Część praktyczną poprowadzili trenerzy z krotoszyńskiego gimnazjalnego S.O.S. chłopców (mieszczącego się w ZS nr 1 z OI w Krotoszynie)– Piotr Robakowski oraz Tomasz Horyza.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy VI oraz klasy I gimnazjalnego S.O.S. w Krotoszynie prezentując ćwiczenia.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udział wzięło kilkunastu nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Zaprezentowano szereg ćwiczeń z wykorzystaniem najprostszych przyborów i przyrządów dostępnych w większości szkół. Pokazano, jak atrakcyjnie w nauczaniu poszczególnych elementów technicznych można wykorzystać piłki tenisowe, hula-hop, ławeczki gimnastyczne czy zastępujący podest stolik.

Każde ćwiczenie zostało omówione i zaprezentowane z akcentem na stosowanie słów - kluczy niezwykle pomocnych w komunikacji trener-zawodnik, nauczyciel-uczeń. Zasygnalizowano błędy jakie uczniowie najczęściej popełniają i sposoby ich niwelowania. Każde ćwiczenie zostało omówione w aspekcie jego celu, zalet, intensywności jak i systematyki nauczania.

Na zakończenie głos zabrał Koordynator Regionalny S.O.S. Adam Nowik, który poinformował nauczycieli o istnieniu portalu z przekazaniem adresu www.mlodziezowasiatkowka.pl, zachęcał jednocześnie wszystkich do korzystania z zasobów tej strony internetowej. Koordynator przekazał również informację o możliwości współpracy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych z Akademiami Siatkówki .

Każdy z uczestników mógł otrzymać zapis video przedstawianej na szkoleniu tematyki.

Szkolenie możemy uznać ze niezwykle udane, gdyż widać było zainteresowanie oraz duży zapał do pracy wśród obecnych. Mamy nadzieję ,że zdobyta wiedza przyczyni się do dynamicznego rozwoju siatkarskiego w naszym powiecie oraz do wyłonienia przyszłych reprezentantów Polski.

Autor: Iwona Król

 

 

 

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE (OBSZAR NR 5)

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Autor: Iwona Król - nauczyciel wychowania fizycznego w ZS nr 1 z OI w Krotoszynie (załącznik do obszaru nr 5 zdjęcia z zajęć pozalekcyjnych)

1.      Zajęcia popołudniowe – marsz z kijami Nordic Walking po najbliższej okolicy. Uczestniczkami marszu były uczennice klas II, III gimnazjum oraz nauczycielka Iwona Król.  Zajęcia odbywały się na boisku wielofunkcyjnym a następnie spacer po najbliższej okolicy.

  Wycieczka na basen – gry i zabawy ożywiające w środowisku wodnym. Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych byli uczniowie klas I,II,III,IV szkoły podstawowej oraz nauczyciele: Łukasz Król, Leszek Koniecpolski, Iwona Król. Uczniowie najmłodsi mieli zajęcia w basenie rekreacyjny w formie zabaw, starsi uczniowie uczestniczyli w zabawach związanych z zanurzaniem, wyścigach w basenie sportowym. Miejsce: kryta pływalnia Wodnik w Krotoszynie.

 Zajęcia pozalekcyjne na lodowisku. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas: I,II,III,IV,V szkoły podstawowej oraz nauczyciele: Iwona Król, Łukasz Król, Leszek Koniecpolski. Miejsce zajęć: lodowisko przy ZS nr 1 z OI w Krotoszynie.

Spacer z kijami Nordic Walking

 

 

 

 

 

Gry i zabawy na lodowisku

 

 

 

 

Zajęcia rekreacyjne na basenie