V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września w naszej szkole odbył się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay). Dzień ten miał zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie mieli okazję do nadrobienia "tabliczkowych" zaległości po wakacjach.  

W trakcie przerw każdy mógł zdać egzamin z tabliczki mnożenia. Ci, którzy w ciągu 3 minut prawidłowo odpowiedzieli na pięć pytań z trudnych przypadków mnożenia otrzymali legitymację MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin był niezdany i można go było powtórzyć po 1 godzinie. W trakcie akcji wydano 140 legitymacji MT EKSPERT. Wszystkim ekspertom gratulujemy!

W związku ze Świętem Tabliczki Mnożenia przeprowadzono dodatkowe konkursy. Klasy I-III mogły zmierzyć się z "tabliczkowymi" zagadkami. Konkurs wygrała Tatiana Kaczmarek z klasy IIIa. Zagadki przygotowano także dla klas gimnazjalnych. Tutaj najlepsza okazała się Katarzyna Jagodzińska z klasy Ic. Klasy IV-VI mogły zmierzyć się w konkursie "Matematyczny Czar Par z tabliczką mnożenia". Do konkursu zgłosiło się 25 par. Uczniowie mieli do rozwiązania pięć zadań. Zwycięzcami zostali: Julia Marszałek i Wiktoria Kempa w kategorii klas IV, Krystian Figlak i Filip Marciniak w kategorii klas V oraz Martyna Ziemlińska i Sergiusz Sójka w kategorii klas VI. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

 

 

 

 

 

Koordynatorkami akcji V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia były pani Magdalena Witczak i pani Katarzyna Szczotka.