Opis projektu

„WIELKODUCHY – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych”


Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 600 uczniów i uczennic z 30 szkół podstawowych z Wielkopolski i zaangażowanie ich w pracę wolontariacką. W szkołach przy wsparciu projektodawcy uruchomione zostaną Szkolne Kluby Wielkoducha a do ich prowadzenia przeszkolony zostanie nauczyciel – opiekun SKW.

Realizator projektu:
Stowarzyszenie CREO
ul. Sieniewicza 13/3
60-813 Poznań
www.centrumcreo.pl

Cele projektu:

• zachęcenie dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych;
• wsparcie szkół w tworzeniu samodzielnych Szkolnych Klubów Wielkoducha;
• przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekunów młodych wolontariuszy;
• promowanie idei wolontariatu, wielkoduszności oraz samoistnej chęci pomagania innym.

Termin realizacji:
Projekt będzie realizowany w terminie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2015 roku.

Uczestnicy Projektu:

• 30 szkół podstawowych z Wielkopolski, których Dyrekcja wyraziła zgodę na udział w projekcie;
• Nauczyciel ze zgłoszonej szkoły, który będzie pełnił funkcję opiekuna Szkolnego Klubu Wielkoducha;
• Uczniowie i uczennice z 30 szkół podstawowych, którzy przy wsparciu nauczyciela będą działali jako młodzi wolontariusze w Szkolnym Klubie Wielkoducha.

Działania Szkolnych Klubów Wielkoducha:

Szkolny Klub Wielkoducha będzie realizował inicjatywy wolontariackie na rzecz instytucji społecznych lub całej społeczności. Uczniowie wspólnie z nauczycielem wypracują formę wsparcia. Wsparcie to może stanowić na przykład: cykl spotkań z seniorami, całoroczne dbanie o opuszczony park, przygotowanie cykliczne dekoracji do sal rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, itp. Szkolny Klub Wielkoducha zaangażuje się również w zbiórkę żywności. Po zakończonym udziale wszystkie szkoły, nauczyciele oraz uczniowie i uczennice zaangażowani w Projekt otrzymają zaszczytny tytuł Wielkoducha.

Patronaty:

Projekt został objęty honorowym patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Walkowiak, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.

Finansowanie:

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.