JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY

    11 października 2014 roku, na kilka dni przed Dniem Edukacji Narodowej, w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana odbyła się,  poprzedzona mszą świętą w Kościele  św. Ap. Piotra i Pawła, uroczystość jubileuszu 50-lecia szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swoją obecnością zaszczycili nas:  europoseł  Bolesław Piecha , asystent posła Macieja Orzechowskiego -  Miłosz Zwierzyk,  asystentka pani senator Andżeliki  Możdżanowskiej – pani Monika Kwiatkowska , burmistrz Krotoszyna pan Julian Jokś. wiceburmistrz pan Ryszard Czuszke, wizytator Kuratorium Oświaty  pan Rafał Paterek, dyrektor  Departamentu Inżynierii Miejskiej pan Franciszek Marszałek oraz delegacja niemiecka.

O pierwszych latach funkcjonowania szkoły opowiedziała ze wzruszeniem pani Krystyna Piechota – jedna z pierwszych siedmiorga nauczycieli, uczących w szkole, późniejsza wicedyrektor.  Uroczystość uświetniły występy zespołu „GAMA”, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Na Parcelkach,  zespołu tanecznego pani Aleksandry Drygas, Katarzyny Drygas i Jakuba Baryły oraz zespołu instrumentalnego „SZKOLNA PAKA”.

Dyrekcji i pracownikom szkoły uczestnicy imprezy życzyli wytrwałości w pracy z młodzieżą,a zwłaszcza z dziećmi o specjalnych potrzebach, dalszych sukcesów sportowych i innych a europoseł Bolesław Piecha zaprosił przedstawicieli uczniów i nauczycieli do Parlamentu Europejskiego . Dyrektor szkoły, mówiąc o sukcesach uczniów podkreślił sukcesy edukacyjne i sportowe, których uwieńczeniem jest przyznany panu Piotrowi Robakowskiemu medal Komisji Edukacji Narodowej. Przybyli mieli okazję zwiedzić niepowtarzalne ekspozycje oraz wystawy zdjęć, przygotowane przez nauczycieli, dokonać wpisu do kroniki,  urozmaicić czas wspomnień poczęstunkiem serwowanym w świetlicy szkolnej. Większość  z absolwentów uczestniczyła również w wieczornej biesiadzie w restauracji „Wawrzyniak”