Lucyna Radojewska - Felczak - opiekun SU

 

Patrycja Krawiec
 - przewodniczący
Julia Marszałek
 - zastępca
Artur Gąbka  -  skarbnik