Rodzaj zajęć

 

Nauczyciel prowadzący

 

 

Dzień i godz. zajęć

 

Wolontariat

M. Frukowska

Wg potrzeb

 

Koło plastyczne kl.4-8                                            

J. Kordus-Mróz

Piątek 7.45-8.30

 

Koło plastyczne kl.1-3

 

K. Paulińska

 

Czwartek 13.20-14.05

 

Koło krajoznawczo-turystyczne – rajdy

 

A. Chojnicki

 

Wg harmonogramu

 

Gry drużynowe

 

R. Woźniak

 

Wtorek 15.00 -16.00

Czwartek 15.00-16.00

 

Zespół wokalno-instrumentalny

 

M. Chwaliński

 

Środa 15.00-15.45

 

Zajęcia rozwijające z matematyki

 

A. Grzesiak-Szymczak

 

Piątek 13:20-14.05

 

Projekt edukacyjny

„Gotowanie łączy pokolenia”

A. Grzesiak-Szymczak

Raz w miesiącu, w różne dni

 

Koło teatralne

 

A. Grzywaczewska

 

Czwartek 15.30   - 16.15