Rodzaj zajęć

 

Nauczyciel prowadzący

 

 

Dzień i godz. zajęć

 

 

Konsultacje przedmiotowe 

- matematyka, kl. 6

M. Łazarska

Piątek 13.20-14.05

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze– matematyka, kl.3 gim.

M. Łazarska

Poniedziałek 7.45-8.30

 

Konsultacje przedmiotowe - biologia i chemia, kl. 3 gim.

M. Frukowska

Poniedziałek 14.15-15.00

 

 Wolontariat

 

M. Frukowska

 

Wg potrzeb

 

Konsultacje przedmiotowe, kl. 3 

 

J. Kordus-Mróz

 

Czwartek 8.35-9.20

 

Koło plastyczne kl.4-8                                             

J. Kordus-Mróz

Piątek 7.45-8.30

Zajęcia z j. niemieckiego przygotowujące do egzaminu i sprawdzianu

K. Dolata

I semestr

Piątek 14.15-15.00

II semestr

Piątek 7.45-8.30

 

Konsultacje przedmiotowe kl.2

 

K. Paulińska

 

Poniedziałek 13.15- 14.00 lub czwartek 8.35-9.20                   

 

Koło plastyczne kl.1-3

 

K. Paulińska

 

Czwartek 13.20-14.05

 

Innowacja czytelnicza kl.2

 

K. Paulińska

 

Czwartek 8.35-9.20 (co 2 tygodnie)

 

Koło krajoznawczo-turystyczne – rajdy

 

A. Chojnicki

 

Wg harmonogramu

Gry drużynowe

R. Woźniak

Wtorek  15.00 -16.00

Czwartek 15.00-16.00

 

Zespół wokalno-instrumentalny

 

M. Chwaliński

 

Środa 15.00-15.45

 

Konsultacje przedmiotowe – j. angielski, kl.3 gim.

 

H. Koczorowska

 

Czwartek 7.45-8.30

 

Zajęcia rozwijające z matematyki 

 

A. Grzesiak-Szymczak

 

Piątek 13:20-14.05

 

Konsultacje przedmiotowe – matematyka,  kl.5 i kl.7

 

A. Grzesiak-Szymczak

 

Piątek 14.15-15.00

 

Projekt edukacyjny

„Gotowanie łączy pokolenia”

A. Grzesiak-Szymczak

Raz w miesiącu, w różne dni

 

Koło teatralne

 

A. Grzywaczewska

 

Czwartek  15.30  - 16.15

 

Konsultacje przedmiotowe – j. polski

 

A. Grzywaczewska

 

Czwartek 14.45 -15.30

 

Konsultacje przedmiotowe – j. polski, kl.3 gimn.

 

L. Radojewska -Felczak

 

Wtorek 7.45-8.30

 

Konsultacje przedmiotowe – j. polski, kl.5

 

L. Radojewska -Felczak

 

Czwartek 8.35-9.20