Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Aneta Jankowska - przewodnicząca Rady Rodziców

Ewelina Chmielarz - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Anna Ciepła - sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Klajbert - skarbnik Rady Rodziców