Nasza szkoła jest miejscem, gdzie  dzieci i młodzież mogą wszechstronnie rozwijać swoją osobowość i zainteresowania. Nie brakuje wrażliwych oraz twórczych uczniów, którzy dzięki talentom i pasjom osiągają sukcesy recytatorskie, teatralne, literackie, plastyczne, a także muzyczne. Szeroka działalność artystyczna ukształtowała wśród nich potrzebę stałego kontaktu z kulturą.

Tę trudną pracę nad rozwojem artystycznym uczniów podejmują nauczyciele różnych przedmiotów. Od wielu lat działa koło teatralne, które wraz ze szkolnym zespołem wokalnym uświetnia wszystkie imprezy kulturalne i daje możliwość zaistnienia nie tylko w szkole ale i w środowisku lokalnym. Jesteśmy inicjatorami bardzo licznych akcji charytatywnych. Corocznie cała społeczność szkolna bierze udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły. Uczniowie sprawdzają swoja wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach, a są  to : plastyka, muzyka, recytacja oraz twórczość literacka.

Nasze dzieci i młodzież dbają o dobre imię szkoły. Są laureatami wielu konkursów nie tylko na szczeblu szkolnym, ale także gminnym i powiatowym-konkurs plastyczny, konkurs poetycko-muzyczny twórczości ks. Jana Twardowskiego.