Dożynki

„Za chleb powszedni, świeży, miękki. Za wszystko, co do chleba…” Święto plonów w Świnkowie

W niedzielę 28 sierpnia w Świnkowie odbyły się dożynki wiejskie. To tradycyjne święto, mające być podziękowaniem dla rolników za ukończenie żniw, zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie oraz Radę Sołecką przy współpracy miejscowych organizacji OSP i KGW oraz licznych sponsorów.
Żniwa są ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika, toteż po tym najgorętszym okresie robót polowych następuje czas radości i zabaw. W świadomości ludzi tkwi głęboko zakorzenione przekonanie, że plony zawdzięcza się nie tylko własnej pracy, ale i błogosławieństwu Bożemu, które tej pracy towarzyszyło – dlatego pierwszą częścią uroczystości była Msza Święta. Po dziękczynieniu za udane zbiory starostowie dożynek- p. Emilia Pytlik i p. Bogdan Jankowski poprowadzili barwny korowód dożynkowy na boisko sportowe przy Wiejskim Domu Kultury, gdzie rozpoczęła się część rozrywkowa. Otwarcia Dożynek i powitania zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej i zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie p. Lidia Nadstawska – Zybała. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. M. Mielcarek – z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Krotoszynie, p. J. Pluta –Prezes Banku Spółdzielczego, p. R. Czajka – Prezes Miejsko – gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolników, sołtysi okolicznych wiosek – p. R. Chmielarz i p. K. Guzior, sołtys wsi Świnków p. R. Jakubek, p. H. Jańczak – Prezes OSP, p. Cz. Pytlik – Prezes KR oraz miejscowi sponsorzy – p. Z. H. Sójkowie, p R. K. Maciejaszkowie i p. E. G. Ratajowie.
Po oficjalnym otwarciu imprezy występy uczniów i absolwentów SP w Świnkowie rozpoczęły część artystyczną. Młodzi aktorzy ubrani w stroje ludowe zaprezentowali się w scence rodzajowej związanej z czasem żniw i dożynek oraz wspaniałych tańcach – kujawiaku i trojaku. W dalszej części programu przypominano dawne tradycje dożynkowe jak wniesienie i obtańczenie wieńca, wniesienie chleba, przekazanie chleba gospodarzowi - p. M. Mielcarek reprezentującej Burmistrza Krotoszyna, zaproszonym gościom i wszystkim obecnym na uroczystości – przy wtórze przyśpiewek ludowych „Biadkowianek” oraz uczniów i absolwentów SP w Świnkowie. Obrzęd dożynkowy zakończono wspólnym odtańczeniem POLONEZA! Potem rozpoczęła się biesiada dożynkowa przy stołach zastawionych „plackiem” drożdżowym, kawą, herbatą, kiełbasami, bigosem, smalcem, ogórkami „kiszonymi” etc., etc., etc.
Program imprezy wzbogacały liczne występy i pokazy: iluzjonisty, który wprowadził zgromadzonych mieszkańców w światek iluzji i pokazów, motocyklistów i ich wspaniałych maszyn, miejscowego oddziału OSP. Wieczorem nie zabrakło okazji do tańca, a oprawę muzyczną zapewniał zespół IMPULS.
Dzień ten z pewnością był wyjątkowy dla mieszkańców, a przede wszystkim rolników i tych osób, które poprzez swoją działalność społeczną i kulturalną kultywują i przekazują tradycje młodszemu pokoleniu. Słoneczna pogoda sprzyjała Organizatorom, a ciekawy program i liczne atrakcje zachęcały do wzięcia udziału w dorocznym Święcie Plonów.
Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby miejscowej szkoły.