Galeria Plastyczna

9 lutego 2012 roku w naszej szkole została zorganizowana Międzyszkolna Galeria Plastyczna. Celem imprezy artystycznej było: wyzwalanie twórczej aktywności, wyszukiwanie talentów plastycznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej dzieci oraz ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

Udział w konkursie wzięło ponad 70 uczniów z czternastu szkół. Zaproszenie do udziału w galerii przyjęli uczniowie oraz ich opiekunowie z: Krotoszyna, Daniszyna, Benic, Biadek, Nabyszyc, Roszek, Łąkocin, Orpiszewa, Chwaliszewa, Gorzupi. Gospodarze imprezy mieli również swoich reprezentantów.

Zadania konkursowe polegały, podobnie jak podczas minionych edycji, na wykonaniu pracy plastycznej o określonym formacie. Uczestnicy mogli posługiwać się dowolnie wybranymi technikami plastycznymi.

Młodzi plastycy podzieleni na trzy grupy wiekowe (I GRUPA – PRZEDSZKOLAKI, II GRUPA- kl. I-III; III GRUPA: kl. IV-VI) realizowali w zależności od wieku albo pracę na wybrany przez siebie temat, albo jeden z trzech zaproponowanych tematów lub też realistyczne studium jednej z trzech kompozycji (martwa natura). Praca mogła być odtworzeniem całego układu, pewnej części lub jego dowolną interpretacją artystyczną.

Na wykonanie pracy dzieci miały 90 minut (przedszkolaki – 60 min.). Nad zachowaniem wszystkich kryteriów regulaminu czuwały przewodniczące trzech grup konkursowych: Violetta Mizera, Małgorzata Przybyła, Klaudia Szubert. Efekty pracy dzieci - wspaniałe, wyjątkowe i niepowtarzalne obrazy – po raz kolejny zmusiły członków Komisji Konkursowych, w skład których wchodzili nauczyciele plastycy ze szkół biorących udział w konkursie, do długich obrad. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych pod względem walorów kompozycyjnych, barwy, interpretacji tematu i oryginalności prac nie jest wcale proste, kiedy każda z ponad siedemdziesięciu prac była jedyna w swoim rodzaju.

W czasie obrad komisji organizatorzy zatroszczyli się nie tylko o ducha, ale i o ciało „młodych malarzy”, zapraszając ich na skromny poczęstunek, który po ogromnym wysiłku fizycznym i psychicznym bez wątpienia wpłynął na uzupełnienie ich energii.

W dalszej kolejności nastąpiło ogłoszenie wyników. Komisja Konkursowa grupy I przyznała I nagrodę Oliwierowi Krzywdzie (SP Świnków), II nagrodę: Jakubowi Młynarczykowi (ZS Chwaliszew), III nagrodę zdobyła Oliwia Minta (ZS Benice). Wyróżniono: Weronikę Polak (ZS Chwaliszew), Zuzannę Wydubę (ZS Benice) oraz Julię Kałużną (SP Nabyszyce).

W grupie II: I miejsce zajęła Ola Palczewska (SP Łąkociny ), II nagrodę otrzymała Julia Zmyślona (SP nr 7 Krotoszyn), III miejsce przypadło Zuzannie Kalak (SP Gorzupia).Wyróżnienie otrzymały: Julia Błaszczyk (SP Łąkociny), Amelia Jankowska (SP nr 3 Krotoszyn), Natalia Hałas (SP Łąkociny).

W III grupie Agata Jańczak (SP Daniszyn) otrzymała I nagrodę, II nagroda przypadła Aleksandrze Wiśniewskiej (SP Łąkociny), III nagrodę otrzymała Nicola Młynarz (SP Biadki). Wyróżnienia otrzymały: Natasza Nowicka (SP nr 3 Krotoszyn), Zuzanna Jankowska (SP Świnków), Jana Brezina (SP nr 8 Krotoszyn).

Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk pań: Małgorzaty Mielcarek, Reginy Jakubek oraz Dyrektor SP w Świnkowie Lidii Zybały gratulacje, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów dyplomy uznania za udział w konkursie oraz upominki.

Galeria Plastyczna to nie tylko ciekawe wypełnienie czasu wolnego uczniów, ale przede wszystkim wydarzenie kulturalne przyczyniające się do wzrostu wrażliwości estetycznej, integracji środowisk nauczycielskich i uczniowskich oraz rozwijania postaw twórczych.

Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję Międzyszkolnej Galerii Plastycznej za rok!

K. Szubert