VI Galeria Plastyczna

      W dniu 1 marca w Szkole Podstawowej w Świnkowie odbyła się VI Międzyszkolna Galeria Plastyczna . Uczestnicy kolejny raz z wielkim zapałem przystąpili do zmagań konkursowych. Uczniowie klas I-III wykonali pracę plastyczną na jeden z trzech zaproponowanych tematów, ich starsi koledzy z klas IV-VI przedstawili realistyczne studium wybranej kompozycji lub jej dowolną interpretację. Komisja konkursowa przyznała w kategorii klas I-III pierwszą nagrodę Annie Witkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Świnkowie, drugą nagrodę Amelli Jankowskiej z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie oraz trzecią nagrodę Zuzannie Jankowskiej ze Szkoły Podstawowej w Świnkowie. W kategorii klas IV-VI pierwszą nagrodę otrzymała Dominika Sobańska(Szkoła Podstawowa w Świnkowie), drugą nagrodę Dominika Sobecka (Szkoła Podstawowa w Świnkowie), trzecią nagrodę Magdalena Krupa (Szkoła Podstawowa w Roszkach).