Grosiki dla Afryki

W październikowym numerze Małego Gościa Niedzielnego Redakcja zachęciła młodych czytelników do udzielenia pomocy dla Domu Nadziei w Lusace. Lusaka jest stolicą Zambii w Afryce. Żyje tam wiele dzieci pozbawionych opieki rodziców i niestety „wychowywane” są przez ulicę. Działalność wśród tych dzieci prowadzi misjonarz z Polski- brat Marek. Robi on wiele, aby dzieciaki mogły się uczyć i miały bezpieczne miejsce, w którym mogą mieszkać. Niestety brat Marek zmaga się z trudnościami materialnymi. Szczególnie brakuje mu samochodu, który często jest potrzebny, aby np. zawieź dzieci do lekarza. W październiku czytelnicy MGN podjęli próbę zgromadzenia groszy na samochód. W akcje włączyli się również uczniowie naszej szkoły. Zebraliśmy 30 zł 82 grosze i przesłaliśmy je na konto Ojców Białych Misjonarzy Afryki (z tego zgromadzenia pochodzi brak Marek). Cieszy, że uczniowie naszej szkoły mają dobre serca i chcą dzielić się z potrzebującymi.

M. Kusicielek