Herodiada

Po raz ósmy w Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie (powiat Milicz) odbyła się bożonarodzeniowa „Herodiada”. Impreza składa się z konkursu na Najładniejszą Szopkę, konkursu Kolęd i Pastorałek oraz Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Obrzędowych i Jasełkowych. 8 stycznia 2012 r. w ramach imprezy miał miejsce Ogólnopolski Konkurs pn. „Kolędy i Pastorałki”. Głównym celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Jury oceniało przede wszystkim odpowiedni dobór repertuaru, aranżację utworów, poziom warsztatowy, ogólny wyraz artystyczny oraz rekwizyty, z którymi wchodzili na scenę artyści. W konkursie mogli brać udział zarówno soliści jak i zespoły. Każdy z uczestników musiał zaprezentować dwa utwory. Rozpiętość wiekowa artystów była bardzo duża. Najmłodszym uczestnikiem był 3,5 letni Antoni Szubert z Oddziału Przedszkolnego w Świnkowie. Natomiast członkowie niektórych zespołów śpiewaczych mogliby być Antosia pradziadkami…
W kategorii solistów wystąpiła Zuzanna Jankowska z klasy IV. Zaśpiewał dwie pastorałki. Zdaniem wielu obserwatorów jej występ zasługiwał na wyróżnienie. Antoś Szubert z Oddziału Przedszkolnego otrzymał wyróżnienie.
W konkursie na Najładniejszą Szopkę udział wzięli uczniowie koła plastycznego w składzie: Zuzanna Jankowska (kl. IV), Zuzanna Tokarek (kl. IV), Hanna Zybała (kl. VI), Paulina Zybała (kl. VI), Mateusz Lorenz (kl. V), Karol Pytlik (kl. VI). Dodatkowo szopki wykonały: Adrianna Sławuta (kl. IV) oraz Paulina (kl. III) i Natalia Guzior (kl. V). Szopka Pauliny i Natalii otrzymała wyróżnienie.
Jak co roku organizatorem konkursów było Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie, a współorganizatorami Ministerstwo Kultury w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Miliczu oraz Urząd Gminy w Cieszkowie.

Klaudia Szubert