VI KONKURS J. NIEMIECKIEGO

      W czwartek 02 czerwca br odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa w Świnkowie, a za przebieg imprezy odpowiadała Krystyna Frala – nauczycielka języka niemieckiego.
      Konkurs z języka niemieckiego dla uczniów klas V i VI zorganizowano wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz rodziców. Głównym celem było motywowanie uczniów do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim. Zwrócono także uwagę na rozwijanie zainteresowań lingwistycznych uczniów, kształcenie kompetencji językowej, mobilizowanie uczniów do stałej systematycznej pracy, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur. Organizatorzy stworzyli uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne siły.
      Do Świnkowa przyjechali wraz ze swoimi opiekunami uczniowie 12 szkół z powiatu krotoszyńskiego oraz ostrowskiego. Do konkursu przystąpiło łącznie 24 uczniów – po 2 z każdej szkoły.
      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodziły – p. Krystyna Frala – przewodnicząca oraz 4 członków – p. Joanna Józyk, p. Anna Parzysz, p. Barbara Kupczyk i p. Anna Marciniak.
      Uczestnicy otrzymali test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań. W teście wyróżniono pięć części: A – rozumienie tekstu słuchanego (tekst został odtworzony dwukrotnie); B – rozumienie tekstu czytanego; C – komunikacja; D – słownictwo i część E – gramatyka. Każdy z uczniów mógł uzyskać maksymalnie 120 pkt.
      Miejsce pierwsze zajęła uczeń SP z Daniszyna – Daniel Konoplański (111 pkt), drugie miejsce przypadło uczennicy SP ze Świnkowa – Paulinie Witkowskiej (110 pkt), a trzecie miejsce – uczniowi ze SP z Roszek – Filipowi Zybale (108,5 pkt).
      Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci słowników i książek ufundowanymi przez Burmistrza Krotoszyna oraz Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej w Świnkowie. Ponadto każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa i mały upominek, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
      Gospodarze imprezy mieli zaszczyt gościć przewodniczącą Rady Rodziców – p. Emilię Pytlik oraz Sołtysa wsi – p. Reginę Jakubek, którzy przybyli na uroczystość wręczenia nagród.
      Konkurs i uroczystość wręczenia nagród przebiegały w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

Krystyna Frala