Olimpiada Olimpus

W listopadzie 2010 dwunastu uczniów klas 4-6 naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Matematyki organizowanej przez firmę Olimpus. Uczestnicy olimpiady rozwiązywali test wielokrotnego wyboru; do każdego zadania były podane cztery odpowiedzi, z których każda podlegała ocenie.

Z klasy czwartej test rozwiązywało trzech uczniów, najlepszy wynik uzyskała Natalia Guzior – 202 pkt. Z klasy piątej pięcioro uczniów uczestniczyło w olimpiadzie, najwyższą liczbę punktów zebrała Paulina Zybała – 158 pkt. Klasę szóstą reprezentowało czworo uczniów, w tej klasie brawa należą się uczennicy Paulinie Witkowskiej, która uzyskała 222 pkt i dzięki tak wspaniałemu wynikowi otrzymuje dyplom laureata. Pozostali uczniowie klas 4-6 otrzymali dyplom uczestnictwa.

Szkolnym Omnibusem, czyli uczniem, który zebrał największą liczbę punktów w szkole, jest szóstoklasistka – Paulina Witkowska. Drugie miejsce zajął Dawid Kalinowski – kl. 6, a trzecie – Natalia Guzior – kl. 4.

Dziękuję wszystkim uczniom za udział w olimpiadzie i gratuluję osiągniętych wyników.

Krystyna Frala