Sprzątanie Świata 2010

Jak co roku we wrześniu odbyła się międzynarodowa akcja: „Sprzątanie Świata 2010”.
W tym roku porządkowanie najbliższego otoczenia szkoły przez dzieci i młodzież zaplanowano na dzień 17 września.
Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Hasło tegoroczne: „Chrońmy bioróżnorodność, segregujmy odpady” .
Uczniowie włączyli się do akcji i wspólnie z wychowawcami „sprzątali” wyznaczone miejsca: teren w pobliżu szkoły, przystanek autobusowy naprzeciw SP Świnków porządkowali uczniowie z klas IV – VI, natomiast przedszkolacy i najmłodsi uczniowie, aby włączyć się w prace mające na celu utrzymanie czystości terenu swojej szkoły i przedszkola, udali się na boisko szkolne. Odpady zostały zebrane w odpowiednie worki i przygotowane do zabrania przez odpowiednie służby porządkowe. Dyrekcja szkoły zadbała o bezpieczną „walkę ze śmieciami", uczniowie otrzymali rękawice, worki, a wychowawcy klas przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.

J. Tokarek