Współpraca zagraniczna

Dnia 11 września 2010 pani dyrektor Lidia Nadstawka-Zybała, nauczycielka języka niemieckiego Krystyna Frala i nauczycielka oddziału przedszkolnego Violetta Mizera ze Świnkowa na zaproszenie burmistrza Norken – Friedrich Wagner - były uczestnikami uroczystości wręczenia dokumentu przystąpienia Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Norken-Mörlen z Norken (Nadrenia Palatynat) do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO jako 12 szkoła i pierwsze przedszkole w w/w landzie. Podczas pobytu zostały określone cele współpracy między Świnkowem a Norken i zaplanowano termin pierwszej wymiany. Burmistrz Norken – Friedrich Wagner wraz ze swoją żoną po raz pierwszy odwiedził szkołę w Świnkowie w maju bieżącego roku. Zarówno strona niemiecka jak i polska już wtedy wykazała duże zainteresowanie podjęciem współpracy.

K. Frala, V. Mizera