baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-leftpanel-p2.png
Portal
Informacje dla rodziców

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR 2                                    W KROTOSZYNIE

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

1.     Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola nr 2 w Krotoszynie .

2.     Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.

3.     Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

4.     Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

5.     Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.     Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

7.     Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

- stawania na ruchomych częściach urządzeń,

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

- gry w piłkę nożną,

- wprowadzania zwierząt.

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.

9. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka.

ikona daty11-10-2013, 13:47 ikona autoraPrzedszkole Nr 2 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt