Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Wizyta biskupa

      Dnia 19 września 2013 roku Szkołę Podstawową w Gorzupi odwiedził ks. bp. Teofil Wilski, w towarzystwie swojego kapelana oraz proboszcza, księdza kanonika Ryszarda Dziamskiego. Dostojnego gościa powitali uczniowie radosną pieśnią „Bądź pozdrowiony gościu nasz.” Po czym wyrazili wdzięczność i podziękowanie za dar obecności ks. biskupa wśród szkolnej społeczności.
      Dyrektor szkoły, Aldona Paszek, witając gościa, przypomniała historię szkoły, mówiła jak cenne jest wsparcie jakie niesie rodzinie szkoła i kościół, wyraziła wdzięczność za bardzo pozytywną współpracę z ks. proboszczem Ryszardem Dziamskim.
      Następnie uczniowie przedstawili krótki program słowno-muzyczny. Uwieńczeniem były życzenia, kwiaty i szkolna pamiątka złożone na ręce ks. biskupa.
      Po ceremoni powitania, głos zabrał dostojny gość. Nawiązał do wystąpienia dyrektora, mówił o roli wychowawczej szkoły, ogromnym znaczeniu placówki w małym środowisku wiejskim. Wspomniał lata szkolne spędzone w placówce podobnej do goszczącej go szkoły. Słowa uznania skierował do uczniów za pięknie przygotowany program artystyczny.
      Po wspólnej modlitwie ks. biskup udzielił całej społeczności szkolnej błogosławieństwa i dokonał wpisu do kroniki szkolnej. Następnie odbyło się spotkanie z pracownikami szkoły.
      Wizyta upłynęła w miłej atmosferze. Biskup badzo pozytywnie ocenił atmosferę panującą w placówce, rodzinny klimat.
      Odwiedziny biskupa były dla wszystkich głębokim przeżyciem, pozostaną na kartkach kroniki i w pamięci jej uczestników.

A. Paszek


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates