Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klasy II i III

Realizując jedno z zadań Ogólnopolskiego Konkursu „Zaczytana Szkoła” uczniowie klasy 2 i 3 słuchali baśni i wierszy. Z wielką uwagą dzieci wysłuchały baśni H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” oraz wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Utwory czytały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.
Następnie uczniowie przystąpili do konkursu ze znajomości lektur i baśni. Konkurs przebiegał w III etapach. Na samym wstępie uczniowie utworzyli cztery czteroosobowe zespoły.
W I etapie każda grupa otrzymała takie same karty pracy i cztery karty - ilustracje - z losowo wybranymi fragmentami baśni. Zadaniem zespołu było dobrać karty z jednej baśni /3/ i ułożyć je chronologicznie. Następnie grupy otrzymały taki sam zestaw kart pracy.
1.Karta nr 1 „Prezent” - zadaniem było pokolorowanie kratek wg wskazówek i prawidłowe odczytanie hasła.
2.Karta nr 2 „Przyjaciel” - pokolorowanie kratek diagramu wg wskazówek i odczytanie hasła.
3.Karta nr 3 „Wycinanki III” - wyszukanie fragmentu wyciętego obrazka z ilustracji i pokolorowanie go tak samo jak na ilustracji.
4.Karta nr 4 „Kluczowe słowo” - wpisanie alfabetycznie wyrazów do krzyżówki i odczytanie hasła.
Za każde poprawnie wykonanie zadanie grupa otrzymywała punkty wg ustalonej punktacji.
Po krótkiej przerwie i ogłoszeniu wyników grupy przystąpiły do II etapu, w którym to uczniowie po krótkiej naradzie i w określonym limicie czasowym udzielali odpowiedzi do pytań. Każda grupa kolejno losowała dla siebie pytanie z danej puli.
1.Zadanie nr 1: Ułóż prawidłowo rozsypankę wyrazową i podaj tytuł baśni/lektury.
2.Zadanie nr 2: Kto wypowiedział te słowa? - uważne słuchanie fragmentu utworu i podanie tytułu.
3.Zadanie nr 3: Zgadnij „Co to za baśń?” - uważne słuchanie fragmentu bajki i podanie tytułu baśni.
4.Zadanie nr 4: Dokończ zdanie zgodnie ze znaną treścią.
W III etapie uczniowie w rozwiązywali test ze znajomości baśni Andersena. Po krótkiej naradzie uczniowie zaznaczali prawidłową odpowiedź.
Po skończonym konkursie uczniowie słuchali wybranych baśni ze zbiorku „Najpiękniejsze baśnie mojego dzieciństwa”. Zachęcano również uczniów do częstego korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i zaprezentowano ciekawe książki dla klas młodszych.
Następnego dnia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczono nagrody książkowe zwycięskiemu zespołowi oraz drobne upominki pozostałym uczestnikom.

U.Gościniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates