Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Sprzątanie Świata

       Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.
      Akcja „Sprzątanie Świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.
      W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Uczestniczą w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
      19 września również uczniowie Naszej Szkoły włączyli się w propagowanie tej idei. Z dużym zapałem, uzbrojeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy oczyścić ze śmieci Naszą Gorzupię. Pełne worki wskazują na potrzebę tego typu akcji w przyszłości.

W.Jasiak
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates