Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Święto Odzyskania Niepodległości

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych - wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski - przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.
Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz naczelny: Józef Piłsudzki

      10 listopada, a więć w przeddzień narodowych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości byliśmy świadkami uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. W tragicznym roku 1795 trzy sąsiednie mocarstwa - Rosja, Austria i Prusy dokonały ostatecznego rozbioru Polski. Na 123 lata naród polski pogrążył się w niewoli. Jednak nie zapomniał ani o swojej przeszłości ani o kulturze.
      W 1918 roku zaborcy ponieśli klęskę: Rosja zawarła pokój z Niemcami, a Niemcy i Austria skapitulowały przed Francją i Wielką Brytanią. 11 listopada podpisano zawieszenie broni. Na terenach Polski będących pod okupacją niemiecką zaczęło się rozbrajanie żołnierzy niemieckich, spontanicznie powstawały lokalne ośrodki polskiej władzy. Tego samego dnia wszystkie podporządkowały się Józefowi Piłsudzkiemu, który przejął urząd Naczelnika Państwa.
      Dziękujemy wszystki zaangażowanym w przygotowanie akademii.
      Po uroczystości pani dyrektor uhonorowała dyplomami i drobnymi upominkami wszystkich, którzy włączyli się w niedawną zbiórkę kasztanów.

W.Jasiak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates