Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Pierwszy Dzień Wiosny

      Astronomiczna wiosna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień).
      Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca lub dnia poprzedniego, lub następnego, w zależności, gdzie jest obserwowana. W XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca.
      Również w naszej szkole 21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Rozpoczęło się z samego rana od lekcji prowadzonych przez uczniów klasy szóstej. Trzeba przyznać, że wychodziło im to znakomicie i być może ktoś z nich, w przyszłości zostanie prawdziwym nauczycielem.
      Następnie przyszedł czas na przedatawienie przygotowane pod kierunkiem pani dyrektor dotyczące jednego z krajów europejskich - Grecji. Dowiedzieliśmy się z niego wiele ciekawych informacji o tym pięknym kraju. Po artystycznych występach odbył się mini-konkurs o greckiej mitologii, w którym na przeciw siebie staneły klasa V i VI. Po bardzo wyrównanym pojedynku nieznacznie lepszą okazała się pierwsza z nich. W tym czasie młodsi uczniowie naszej szkoły zmierzyli się w Szkolnym Konkursie Czytelniczym - „Zaczytana szkoła”, podczas którego doskonalili umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem.
      Na zakończenie tego wyjątkowego dnia przeszliśmy w barwnym korowodzie przez wieś oraz głośno pożegnaliśmy odchodzącą zimę.

W.Jasiak


 


 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates