Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


„Wiosna w kolorach”

      We wtorek 13 czerwca br. odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w I Gminnym Konkursie Plastycznym „Wiosna w kolorach”. W związku z tym zaproszono do szkoły autorów nagrodzonych prac oraz ich opiekunów. Na wstępie wszystkich przybyłych powitała p. dyrektor szkoły, a uczniowie klasy 2 i 3 zaprezentowali krótki program artystyczny.
      Prace oceniane były w dwóch kategoriach tj. grupa przedszkolna: dzieci 5 i 6-letnie oraz grupa szkolna: Uczniowie klas I-III. Jury w składzie: Kołomyjec Marzena, p. Ptak Małgorzata i Gościniak Urszula postanowiło wśród nadesłanych prac nagrodzić i wyróżnić te prace, które zostały wykonane samodzielnie przez dzieci i zgodnie z regulaminem konkursu.
      W kategorii grupa przedszkolna:
* I miejsce: Natalia Reszel - oddz. przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kobiernie
* II miejsce: Mateusz Kulas - oddz. przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gorzupi
* III miejsce: Oliwia Nowak - oddz. przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Świnkowie
      Wyróżnienia: * Oliwia Kolenda - oddz. przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Brzozie
* Joanna Markiewicz - oddz. przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gorzupi
      W kategorii uczniów klas I-III:
* I miejsce: Nikola Marszałek - Zespół Szkół w Benicach
* II miejsce: Marcel Jańczak - Szkoła Podstawowa w Świnkowie
* III miejsce: Natasza Czubak - Szkoła Podstawowa w Gorzupi
      Wyróżnienia: * Alicja Salej - Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
* Maja Wiatrak - Szkoła Podstawowa w Roszkach
      Po wręczeniu nagród wszyscy nagrodzeni i przybyli goście udali się na poczęstunek, który przygotowany został przez organizatorów.
      Dziękujemy dzieciom oraz im opiekunom za udział w konkursie.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki p. Małgorzata Ptak i Urszula Gościniak. Nagrody ufundowała p. dyrektor szkoły oraz prywatny sponsor.

U.Gościniak


 

 

 

 

 


 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates