Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Aktualności


Konkurs

      Dnia 29.04.2014r. w SP w Gorzupi odbył się międzyszkolny konkurs przyrodniczy: „Rośliny i zwierzęta środowiska lądowego i wodnego”. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym, podniesienie poziomu wiedzy uczniów oraz doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy. Zakres tematyczny obejmował treści podstawy programowej z przyrody dla II etapu edukacyjnego:
1. Ja i moje otoczenie.
2. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
3. Najbliższa okolica.
4. Krajobrazy Polski i Europy.
oraz wiadomości rozszerzające temat główny, z książek zaproponowanych przez nauczyciela.
      W konkursie udział wzięli uczniowie z czterech szkół miasta i gminy Krotoszyn. Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na pytania zawarte w teście wiedzy i umiejętności. Osobne pytania rozwiązywali uczniowie z poszczególnych grup wiekowych. Po napisaniu uczniowie przeszli na poczęstunek, a komisja złożona z nauczycieli sprawdziła prace konkursowiczów. Z każdej kategorii wiekowej wyłoniono pierwsze trzy miejsca, które uhonorowano nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki w postaci zeszytów. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Beata Ulatowska
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates