Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Higienistka Szkolna

Renata Oprysiak
Godziny pracy: 8:45 - 15:00
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca  

Do zadań pielęgniarki należy:

 

  • udzielanie pierwszej pomocy w urazach , zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,
  • zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi , szkolnymi i społecznymi,
  • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
  • poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji,
  • wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno - sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole,
  • badania higieny osobistej uczniów w zależności od zaistniałej sytuacji,
  • realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej , zgodnych z zakresem kompetencji,
  • monitorowanie szczepień ochronnych na podstawie informacji uzyskanych od dzieci i młodzieży, rodziców oraz lekarzy rodzinnych.