Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nauczyciele

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Nauczany przedmiot/ pełniona funkcja

1

Beata Molenda 

dyrektor szkoły, informatyka

2

Agnieszka Bielawna

edukacja wczesnoszkolna , wych. kl. III

3

Aleksandra Paszek

język polski, wych. kl. III gimn

4

Dominika Piotrowska 

oddział przedszk. Orpiszew, logopeda

5

Dorota Żurawlew

matematyka, informatyka, wych.kl. II gim

6

Elżbieta Rogowska

religia , doradztwo zawodowe

7

Ewa Wrońska

historia, WDŻ, WOS, wych. kl. VI - VII

8

Justyna Stasierska

wychowanie fizyczne, EDB, wych.kl. IV

9

Justyna Robakowska

język niemiecki

10

Krystyna Adamkiewicz

biologia, chemia, przyroda

11

Maciej Haremza

wychowanie fizyczne, kółko szachowe

12

Małgorzata Jasińska-Szaramowicz

język polski, biblioteka, wych. kl. V

13

Małgorzata Matejko

matematyka , fizyka

14

Anna Mackiweicz 

edukacja wczesnoszkolna , wych. kl. I

15

Marlena Barteczka

oddział przedszkolny Jasne Pole

16

Marzena Błaszczyk

zajęcia rewalidacyjne

17

Marek Olejnik

muzyka , zajęcia artystyczne

18

Anna Parzysz

edukacja wczesnoszkolna, wych.kl. II

19

Paweł Mizera

plastyka, technika

20

Piotr Pleskacz

geografia

21

Radosław Nowakowski

język angielski