Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Roztańczony Orpiszew

19 maja 2006       

 I Gminny Turniej Tańca pod nazwą „Roztańczony Orpiszew”, zorganizowany przez Zespół Szkół w Orpiszewie, odbył się 19 maja 2006 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury.

Celem turnieju było zaprezentowanie różnorodnych form tanecznych (taniec nowoczesny, towarzyski, ludowy itp.), wykonywanych przez dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Krotoszyn.   

Zgłosiło się wówczas 6 zespołów reprezentujących: Zespół Szkół nr 3 z Krotoszyna( Szkoła Podstawowa nr 1), Zespół Szkół w Orpiszewie, Szkołę Podstawową w Roszkach oraz Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie.

Jury w składzie: sędzia główny-Łukasz Mikołajczyk(instruktor tańca i fitness, Beata Molenda(dyrektor szkoły w Orpiszewie), Anna Sikora (radna)oraz Robert Chmielarz(sołtys wsi Orpiszew), oceniając zespoły, brało pod uwagę wrażenia artystyczne układu tanecznego, sposób wykonania danych elementów, poziom trudności choreografii, a także rytmiczność i zsynchronizowanie zespołu                                                                                              

Wyniki turnieju:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce-  „Iskierki”(Zespół Szkół w Orpiszewie )

II miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1(Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie)

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Roszkach

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce- „Sweet”(Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie)

II miejsce- „Fantastyczna czwórka”(Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie)

III miejsce- „Iskry”(Zespół Szkół w Orpiszewie)

 

6 czerwca 2007


Dnia 6 czerwca 2007 roku Zespół Szkół w Orpiszewie zorganizował II Powiatowy Turniej Taneczny „Roztańczony Orpiszew 2007”.

Regulamin przewidywał udział zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu krotoszyńskiego i obejmował różne formy taneczne , począwszy od tańca towarzyskiego poprzez folklor, fitness, disco aż po break dance.

W turnieju, który odbył się pod patronatem Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie wzięło udział 210 zawodników z 20 szkół

Jury profesjonalne składało się z sześciu osób, w tym troje instruktorów tańca: Łukasz Mikołajczyk z Krotoszyna – przew., Martyna Kwiatkiewicz z Poznania, Anna Staśkiewicz z Krotoszyna oraz nauczycielka plastyki w ZS Orpiszew Wioletta Błaszczyk, przedstawicielka Rady Rodziców ZS Orpiszew Elżbieta Ertel, sołtys wsi Orpiszew Robert Chmielarz.

Opiekę nad sprzętem nagłaśniającym sprawował nauczyciel muzyki ZS Orpiszew Stanisław Szelągowski, opiekę medyczną sprawował Maciej R. Hoffmann (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia” w Krotoszynie.

Gościnnie wystąpił Zespół Instrumentów Dętych z wokalistką z Gimnazjum w Kobylinie kierowany przez Sławomira Domaszewskiego.

W przeprowadzeniu Turnieju pomagali nauczyciele, pracownicy ,rodzice ZS Orpiszew ,wolontariusze zrzeszeni przy Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej - Magda Molenda i Krzysztof Paterek, którzy mieli pod opieką zaproszonych na turniej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Krotoszyna oraz wolontariusze młodsi z ZS Orpiszew zrzeszeni także przy CWZK Krotoszyn.

W rywalizacji zespołów wybrano trzech zwycięzców spośród szkół podstawowych i trzech spośród szkół gimnazjalnych:

Szkoły podstawowe:
I miejsce Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Kobylinie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Biadkach

Gimnazja:
I miejsce Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie (chłopcy –break dance)
II miejsce Gimnazjum Nr 4 w Krotoszynie
III miejsce Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie (dziewczęta)

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Starostwo Krotoszyńskie, zespoły i opiekunowie dyplomy uczestnictwa i podziękowania , zwycięzcy – puchary ufundowane przez UM i Starostwo w Krotoszynie. Wszyscy bawili się doskonale, a świetnej atmosferze, przy świeżutkich drożdżówkach i napojach chłodzących ufundowanych przez Radę Rodziców ZS Orpiszew.

 

 

9 maja 2008

9 maja 2008 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury odbyła się już trzecia edycja Powiatowego Turnieju Tanecznego „Roztańczony Orpiszew”. Patronat nad konkursem objęło Krotoszyńskie Starostwo Powiatowe oraz Burmistrz Miasta Krotoszyn
120 uczestników startowało w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III i klasy IV-VI oraz gimnazja.
Naszą szkołę reprezentował zespół „Iskierki”, którego opiekunem była pani Danuta Budzynska oraz grupa „Tina” prowadzona przez panią Małgorzatę Jasińską.
Całość prowadził pan Daniel Borski, a o oprawę muzyczną zadbał pan Stanisław Szelągowski- nauczyciel muzyki uczący w szkole w Orpiszewie.
Najpierw odbyły się pokazy eliminacyjne, a następnie cztery najlepsze teamy z każdej kategorii prezentowały się po raz drugi.
Prezentacje oceniało jury w składzie: Łukasz Mikołajczyk(sędzia główny), Rafał Nelka(instruktor tańca), Marzena Orpel i Barbara Chmielarz(przedstawicielki Rady Rodziców), Wioletta Błaszczyk(nauczycielka z naszej szkoły) oraz Maciej Hoffmann(lekarz sprawujący opiekę medyczną podczas turnieju).
Po pokazach finałowych, sędziowie wybrali czterech wyróżniających się zawodników, którzy zaprezentowali się w solówkach. W pojedynku tym uczestniczyli: Patrycja Helińska, Aleksandra Kubocha, Martyna Rost i Mateusz Gosztyk. W tej konkurencji werdykt wydali widzowie. Największym aplauzem nagrodzono występ Mateusza Gosztyka.

Wyniki turnieju:

Szkoła podstawowa- klasy I-III

Jedynymi uczestnikami i tym samym laureatami zostali członkowie grupy „Ziomki z Koźmina z SP nr 3 , którzy prowadzeni byli przez Ilonę Krzymińską i Stefanię Ignasiak.

Szkoła podstawowa- klasy IV-VI

I miejsce- Jolanta Jaśniak i Julia Horyza z ZS w Zdunach, przygotowane przez Krystiana Strugałę

II miejsce- zespół „Venus” z ZS w Rozdrażewie, pod opieką Marty Minty
III miejsce- tancerze ze Starej Obry, przygotowani przez Renatę Praczyk

Gimnazjum

I miejsce- żeński duet „Freek dance” z ZS w Zdunach, którego opiekunem był Krystian Strugała

II miejsce- grupa „X-DE” z krotoszyńskiego gimnazjum nr 2
III miejsce- tancerze z Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

 

Fundatorem nagród był Zespół Szkół w Orpiszewie oraz Urząd Miejski w Krotoszynie.

 

7 maja 2009

7 maja nasza szkoła po raz czwarty w sali Wiejskiego Domu Kultury zorganizowała Powiatowy Turniej Tańca „Roztańczony Orpiszew”.
W tanecznych zmaganiach udział wzięło 28 zespołów z powiatu krotoszyńskiego.
W turnieju jak co roku uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. Natomiast po raz pierwszy możliwość zaprezentowania swoich umiejętności mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Każda ze szkół mogła zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników. Ograniczony był czas występu zespołu- nie mógł przekraczać 5 minut.
Naszą szkołę reprezentowały trzy zespoły: w kategorii I szkoły podstawowe klasy I-III-„Iskierki”. W kategorii II szkoły podstawowe klasy IV-VI- „Step-up”. W kategorii III gimnazja- zespół „Tina”
Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali wysoki poziom przygotowania tanecznego. Ważnym elementem rywalizacji były stroje.
Turniej swoim występem urozmaiciła para młodych tancerzy: Mateusz Keller i Martyna Szkudłabska.
Występy oceniało profesjonalne jury złożone między innymi z instruktora tańca- Łukasza Mikołajczyka, plastyka-Pawła Mizery, przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie, przedstawiciela Rady Rodziców-Elżbiety Ertel oraz finalisty programu „You can dance”- Filipa Wali.

Wyniki turnieju:
szkoły podstawowe klasy I-III
I miejsce- „Szalone dziewczyny”, SP 3 Koźmin
II miejsce-„Dzieciaki z naszej paki” ,SP 3 Koźmin
III miejsce-„Iskierki” ,ZS Orpiszew

szkoły podstawowe klasy IV-VI
I miejsce- SP Biadki
II miejsce- Żaneta Młynarczyk i Jolanta Jaśniak , Zduny
III miejsce- „Władcy parkietu”, SP 3 Koźmin

gimnazja
I miejsce- Marta Machowska i Patrycja Hancke, Zdny
II miejsce- „Step to five”, G2 Krotoszyn
III miejsce- „Od nowa”, Sulmierzyce

szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce- „Step dance” I LO Krotoszyn
II miejsce- „Team zeta”, ZSP nr 3 Krotoszyn

 

6 maja 2010 

 

6 maja 2010 roku w Wiejskim Domu Kultury w Orpiszewie odbył się V Jubileuszowy Turniej Tańca „Roztańczony Orpiszew”. Od pięciu lat pod patronatem i ze znacznym wsparciem finansowym Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.
Turniej „wyszedł” poza ramy powiatu. Oprócz zawodników z Krotoszyna, Zdun, Koźmina, Sulmierzyc, Biadek, Kobierna i Orpiszewa, wystąpiła uczestniczka z Ostrowa Wielkopolskiego.
Młodzież rywalizowała w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III , klasy IV-VI, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, prezentując różne formy taneczne.
Jury konkursowe w składzie: Lidia Saracen (instruktor tańca KOK Krotoszyn), Rafał Nelka (instruktor hop-hop), Małgorzata Puźniak(nauczyciel ZS Orpiszew), Marzena Orpel (Rada Rodziców ZS Orpiszew)- wszyscy pod przewodnictwem Łukasza Mikołajczyka (instruktor tańca i fitness).

 Przyznano następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

 szkoła podstawowa : klasy I-III

równorzędnie
I miejsce- „Koźmińska Trójkaa”- SP nr 3 Koźmin Wlkp.-opiekun Katarzyna Mikołajczyk
I miejsce- Dominika Machowska- SP Zduny- opiekun Krystian Strugała

 klasy IV- VI

I miejsce- „Crazy jump”- SP Zduny- opiekun Krystian Strugała
II miejsce- „ Koźmińska Trójka”- SP nr 3 Koźmin Wlkp.- opiekun Katarzyna Mikołajczyk
III miejsce- „Sawiando dance”- ZS Orpiszew- opiekun Małgorzata Jasińska

 gimnazjum:

I miejsce- „Let’s dance”- G2 Krotoszyn- opiekun Iwona Molecka
II miejsce- Anna Dąbrowska- G3 Krotoszyn- opiekun Emilia Patalas-Poślednicka
III miejsce- „Od Nowa”- Gimnazjum w Sulmierzycach- opiekun Iwona Molecka

 szkoła ponadgimnazjalna:

I miejsce- Marta Machowska- III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim- opiekun Agnieszka Machowska
II miejsce- „Step dance”- I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie- Opiekun Bartłomiej Gniazdowski
III miejsce- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie- opiekun Emilia Patalas-Poślednicka

 Najlepszym tancerzem turnieju wybrano Olgę Kucharską z zespołu „Koźmińska Trójka”

Pamiątkowe statuetki dla zawodników oraz podziękowania dla jury ufundowane przez Urząd Miejski w Krotoszynie wręczyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Małgorzata Mielcarek. Nagrody rzeczowe dla zawodników ufundowała Firma A-T z Krotoszyna pana Adama Tyrakowskiego. Opiekę medyczną zapewnił pan doktor Maciej Hoffmann „Familia” w Krotoszynie.

 

13 czerwca 2011

 

13 czerwca 2011 roku, odbył się VI Powiatowy Turniej Tańca „Roztańczony Orpiszew”. Tym razem zostało zmienione miejsce zmagań tanecznych i konkurs odbył się w sali gimnastycznej na terenie organizatora, czyli Zespołu Szkół w Orpiszewie.
W konkursie wzięło udział 16 grup tanecznych. Naszą szkołę reprezentowały: Mariola Szarzyńska i zespół „Sawiando dance” w składzie: Anna Jańczak, Dominika Kempa, Wiktoria Macniak oraz Sanda Skrzypniak pod opieką Małgorzaty Jasińskiej, a także zespół „Perfect girls” pod kierunkiem Łukasza Rabendy.
Po obejrzeniu wszystkich zespołów, jury w składzie: Łukasz Mikołajczyk-sędzia główny (instruktor tańca), Monika Tomaszewska (instruktor tańca), Lidia Saracen (instruktor tańca KOK Krotoszyn), Małgorzata Puźniak (nauczycielka ZS Orpiszew), Maciej Hoffmann („Przyjaciel szkoły”, NZOZ „Familia”w Krotoszynie), przyznało następujące miejsca:

szkoła podstawowa:
klasy I-III
I miejsce- „Niegrzeczne dzieciaki”- SP nr 3 Koźmin Wlkp.
II miejsce- Damian Wierzyk- ZS Zduny
III miejsce- „Koźmińska Trójka”-SP nr 3 Koźmin Wlkp.

klasy IV-VI

I miejsce- „ Koźmińska Trójka”- SP nr 3 Koźmin Wlkp.
II miejsce- Dominika Machowska- ZS Zduny
III miejsce- „Shoking Star”- ZS Zduny

gimnazjum:

I miejsce- Patrycja Golka- G4 Krotoszyn
II miejsce- „Club Girls”- ZS Zduny
III miejsce- „Jumping Trainers”- G4 Krotoszyn

szkoła ponadgimnazjalna:

I miejsce- „Cza-cza dance”- I LO Koźmin Wlkp.
II miejsce- „Rock and Roll dance”- I LO Koźmin Wlkp.

Wyróżniono także najlepszą zawodniczkę turnieju- została nią Julia Grzesiak. Poza konkursem na parkiecie pojawiła się czteroletnia Natalia Patalas z przedszkola w Orpiszewie, która za swój układ taneczny została nagrodzona ogromnymi brawami. Pani Lidia Saracen zaproponowała dziewczynce darmowe zajęcia z tańca w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury.

Statuetki, dyplomy i upominki ufundował burmistrz Krotoszyna oraz starosta krotoszyński. Nagrody rzeczowe ufundował pan Adam Tyrakowski- właściciel Przedsiębiorstwa „A-T” z Krotoszyna.

 

6 czerwca 2013

6 czerwca 2013 roku, w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół w Orpiszewie, odbył się VIII Powiatowy Turniej Tańca „Roztańczony Orpiszew”.
Młodzi tancerze ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali się przed zgromadzoną w naszej szkole publicznością.
Występy oceniało jury w składzie: Katarzyna Wicenciak – Szkoła Tańca „Show Dance”, Lidia Saracen – Krotoszyński Ośrodek Kultury, Maciej R. Hoffmann – NZOZ „Familia” Krotoszyn, Robert Chmielarz – Rada Rodziców (ZS Orpiszew) i Rada Sołecka oraz Beata Molenda – dyrektor Zespołu Szkół w Orpiszewie.
Po burzliwych obradach jurorzy ogłosili werdykt i wręczyli najlepszym wykonawcom medale ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Krotoszynie, pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Wyniki:
Kategoria I- szkoły podstawowe klasy I-III

I miejsce- „Solo Revolution”- ZS Orpiszew
II miejsce- „Duet Show Dance”- ZS nr 2 z OI Krotoszyn
III miejsce- „Spoko Dance”- SP Mokronos

Kategoria II- szkoły podstawowe klasy IV-VI

I miejsce- „Dance Revolution”- ZS Orpiszew
II miejsce- „Kobra Dance”- SP Kobierno
III miejsce- „Show Dance Girls”- SP nr 4 Krotoszyn

Kategoria III- gimnazja

I miejsce- Alessia Gniazdowska- G2 Krotoszyn
II miejsce- „Od Nowa”- ZS Sulmierzyce
III miejsce- „Dance Revolution”- ZS Orpiszew
III miejsce- Justyna Owoc- ZS Sulmierzyce

Kategoria IV – szkoły ponadgimnzjalne
I miejsce- Wiśnia – Wiśniewski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie „Solo” Mateusz Gasztyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie
NAJLEPSZY TANCERZ: Mateusz Gasztyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie