baner-krotoszyn.jpg
baner-leftpanel-muzeum.jpg
Wiadomości
grafika
Uroczystości w Benicach
Powiązane galerie:
grafika
ikona publikacja30-05-2016 11:03
ikona autorRedaktor Muzeum
ikona ilości zdjęć16
Oddaliśmy w Benicach hołd Żołnierzom Wyklętym…

W środę 25 maja 2016 odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę bitwy pod Benicami, w której siły komunistycznej bezpieki i „ludowego” Wojska Polskiego starły się z oddziałem partyzanckim lokalnych Żołnierzy Wyklętych ppor. Zygmunta Borostowskiego ps „Bora”. Bitwa ta była jednym z największych starć tego typu w Wielkopolsce.

 

Uroczystości rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem Biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. We mszy wzięli udział również proboszczowie miejscowych parafii, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Kazanie wygłosił ksiądz Prałat dr Aleksander Gendera. Odniósł się do tragedii Żołnierzy Wyklętych, których życie naznaczone było symboliką krzyża. Mszę świętą uświetniła Krotoszyńska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Roberta Kaczorowskiego.

 

Po zakończonej mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik, gdzie odbył się apel poległych odczytany przez dr. Edwarda Jokiela. Apel poprzedziło wspólne wykonanie hymnu państwowego. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą – Stanisławem Szczotką oraz burmistrzem – Franciszkiem Marszałkiem, organizacje pozarządowe, delegacje szkół, Rada Rodziców z benickiej szkoły oraz przybyli goście.

 

Następnie wszyscy zebrani udali się do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Benicach, gdzie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez dzieci i młodzież. Zebranym towarzyszyły słowa Zbigniewa Herberta „ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…”, które stały się mottem spotkania. Uroczystość prowadzili gospodarze – dyrektor Sabina Rybakowska oraz Piotr Mikołajczyk. Tło historyczne wydarzeń sprzed 70 laty przedstawił pracownik krotoszyńskiego muzeum – Daniel Szczepaniak. Zaprezentowano również film, który ukazał przeprowadzone w gimnazjach zajęcia dotyczące działalności organizacji niepodległościowych po II wojnie światowej. Autorami nagrań byli uczniowie Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół w Orpiszewie i Zespołu Szkół w Benicach. Pięknie wybrzmiały słowa odśpiewanego przez uczniów i zebranych gości utworu Marka Grechuty „Świecie nasz”. Uwieńczeniem uroczystości był poczęstunek  przygotowany przez benickie Koło Gospodyń oraz Radę Rodziców.

 

Inicjatorem obchodów wspomnianej rocznicy było Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Benicach.

 

 

Organizatorzy składają podziękowania:

- Ekscelencji Biskupowi Edwardowi Janiakowi za uświetnienie uroczystości swoją obecnością,

- Burmistrzowi Franciszkowi Marszałkowi za wsparcie oraz objęcie uroczystości swoim patronatem,

- dr. Edwardowi Jokielowi za zaangażowanie w obchody i przeprowadzenie Apelu Pamięci,

- Wielebnemu ks. Adamowi Gmerkowi za odprawienie mszy św.,

- Wielebnemu ks. Prałatowi dr. Aleksandrowi Genderze za wygłoszoną homilię,

- Krotoszyńskiej Orkiestrze Dętej na czele z kapelmistrzem Robertem Kaczorowskiem za uświetnienie mszy oraz uroczystości pod tablicą upamiętniającą oddział „Bora”,

- Kołu Gospodyń Wiejskich w Benicach,

- Radzie Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach,

- Stanisławowi Szczepaniakowi – ostatniemu, który miał bezpośredni kontakt z  żołnierzami oddziału „Bora” oraz bratu zastępcy „Bora” za uświetnienie swoją obecnością uroczystości,

- Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Krotoszynie,

- Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury w Krotoszynie,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Benicach,

- panu Gerardowi Bilewiczowi,

- panu Leszkowi Nowakowi,

- panu Markowi Wieczorkowi,

- panu Andrzejowi Włodarczykowi,

- Nauczycielom i Uczniom.

ikona daty30-05-2016, 11:57 ikona autoraRedaktor Muzeum ikona wyświetleń6949
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt