baner-krotoszyn.jpg
baner-leftpanel-muzeum.jpg
Wiadomości
grafika
74 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Dziś przypada 74 rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 17 września wojska radzieckie przypieczętowały los Polski i Polaków i sprawiły, że na długie lata nasz kraj znalazł się w objęciach dwóch zbrodniczych totalitaryzmów.

Bezpośrednim skutkiem sowieckiego najazdu było pomordowanie tysięcy polskich oficerów. Przy tej okazji zamieszczamy krotoszyńską listę katyńską. Jej autorem jest Antoni Korsak, prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, a opublikowana została w wydawnictwie „Krotoszyn i okolice” opracowania i materiały historyczne, t. VI, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Zdunka, Krotoszyn 2010, s. 173 – 179.

Zaznaczamy jednocześnie, że lista jest ciągle otwarta i zawiera dane wymagające weryfikacji, bądź uściślenia. Osoby, które mogą pomóc w uzupełnieniu listy lub jej skorygowaniu, proszone są o kontakt z nami.

KROTOSZYŃSKA LISTA KATYŃSKA

 

POMORDOWANI W KOZIELSKU – KATYNIU

1. BANASIEWICZ Teodor - ppor. WP, ur. 1899-11-08, m. ur. Sulmierzyce, powstaniec wlkp., handlowiec, urzędnik PKP, OK VII.

2. CIEMNOCZOŁOWSKI Edmund - por. rez., ur. 1902-10-08, m. ur. Rogowo woj. poznańskie, nauczyciel w Rogowie, OK VII, rodzina w Krotoszynie.

3. DŁUGOSZ Mieczysław - ppor. rez., ur. 1910-08-18, m. ur. Ostroróg n. Horyniem, inżynier, nauczyciel z Głuchowa k. Pogorzeli.

4. DRECKI Edmund - por., ur. 1897-08-24, m. ur. Miłosław, woj. poznańskie, powstaniec wlkp., nadleśniczy w Krotoszynie/Kościerzynie (?), inżynier, 8 baon telegr.

5. FIBAK Leonard Erazm - ppor. 70 pp, ur. 1903-08-21/29, m. ur. Żnin, technik farmaceuta, absolwent Gimnazjum w Krotoszynie.

6. GIDASZEWSKI Stanisław - ppor. lotn., ur. 1913-05-08, m. ur. Kiełczewo, woj. poznańskie, dca pl. lotn. 3 p.lot., z Kromolic, absolwent Gimnazjum w Krotoszynie.

7. HASCHEK Franciszek - ppor. WP, 56 pp, ur. 1914-09-17, m. ur. Sarajewo absolwent Gimnazjum w Krotoszynie.

8. JANDA Wacław - ppor. rez., 69 pp, ur. 1887-02-01, m. ur. Stanisławów, nauczyciel w Gorzupi pow. Krotoszyn.

9. KOWALCZYK Adam - kpt. sł. st. 56 pp., ur. 1894-10-11, m. ur. Nowa Wieś, pow. szamotulski, deleg. do KOP, kwatermistrz 3 pp KOP.

10. LUDWICZAK Edward - por. 17 p uł, ur. 1911-09-29, m. ur. Krotoszyn, nauczyciel, absolwent Seminarium Naucz. w Krotoszynie.

11. NAWROCKI Władysław - kpt. sł. st. 56 pp, ur. 1891-05-08, m. ur. Krotoszyn, kmdt pw i wf w Gostyniu.

12. PAWŁOWSKI Jan Baptysta - por. rez. 22 p uł, ur. 1909-06-20, m. ur. Kirchhein w Austrii, notariusz, zam. w Krotoszynie.

13. ROBACZYK Józef - ppor. rez. 75 pp, ur. 1908-03-12, m. ur. Eichel w Westfalii, nauczyciel, absolwent Seminarium Naucz. w Krotoszynie.

14. SINIECKI Władysław - por. rez. WP, ur., 1903-06-21, m. ur. Koźmin, dr adiunkt UP, farmakolog, 7 szp. okr.

15. SYNORADZKI Telesfor - por. san. rez., lekarz internista, dyrektor szpitala w Koźminie.

16. TETZLAFF Bronisław - por. rez., ur. 1895-08-24, m. ur. Dzielice, pow. Krotoszyn, OW 14 DP, prawnik – adwokat.

17. WOŁOSIANKO Michał - kpt. 56 pp, ur. 1901-02-16, m. ur. Łysiec Stary, woj. stanisławowskie, lekarz internista.

18. WORONOWICZ Edward - por. rez., ur. 1897-09-21, m. ur. Petersburg, prawnik, starosta pow. koźmińskiego w l. 1927-28, OK. II.

19. WÓJCIKIEWICZ Zbigniew Kajetan - ppor. rez. 55 pp, ur. 1907-10-01, m. ur. Czeladź, urzędnik, ośr. zap. 14 DP, rodzina w Krotoszynie.

 

POMORDOWANI W OSTASZKOWIE – MIEDNOJE

20. ANDRZEJEWSKI Władysław - post. PP w Krotoszynie, ur. 1900-6-11, m. ur. Kromolice, zam. w Wyganowie.

21. GĄTOWSKI Franciszek - post. PP w Łucku, ur. 1894-10-09, m. ur. Dobrzyce (może Dobrzyca), z Koźmina.

22. JANCZAK Ignacy - post. PP, ur. 1902-07-20, m. ur. Katarzynów Nowy, rodzina w Krotoszynie.

23. KOZIETULSKI Przemysław Piotr - por. piech. sł. st. 56 pp, ur. 1911-02-22, m. ur. Żyrardów, delegowany do KOP, baon KOP „Stołpce”, rodzina w Krotoszynie.

24. KRAWCZYŃSKI Kazimierz - post. PP z Kobylina, ur. 1913, m. ur. Kobylin.

25. KUCZYŃSKI Piotr - post. PP w Borui Kościelnej, ur. 1888-04-26, m. ur. Smolice, pow. Krotoszyn.

26. MARCINIAK Józef - plut. sł. st. 9 pp, w Zamościu, ur. 1901-04-28, m. ur. Koźmin, nocny stróż miejski w Koźminie.

27. MICHALCZYK Antoni - st. przod. PP w Krotoszynie, ur. 1890-01-04, m. ur. Granówek.

28. WIERCIŃSKI Michał - przod. PP, komend. poster. w Witkowie, ur. 1903-12-05, m. ur. Lublin, rodzina w Krotoszynie.

29. WOJTASZEK Stanisław - post. PP, Krotoszyn, ur. 1910.

 

POMORDOWANI W STAROBIELSKU – CHARKOWIE (PIATICHATKACH)

30. CHODKIEWICZ Stanisław - por. rez. 56 pp, ur. 1902-04-05, m. ur. Lwów, inż. rolnik, ośr. zap. 25 DP.

31. CHYŁKA Feliks - ppor. rez. 60 pp, ur. 1915-11-22, m. ur. Passendorf w Niemczech, lekarz, zam. Ustków pow. Krotoszyn.

32. CIĄŻYŃSKI Teodor - por. 7 p s k, ur. 1895-11-02, m. ur. Pleszew, rolnik, syn dzierżawcy z Ustkowa.

33. CYNKUTIS Edward - ppor. 41 pp, ur. 1901-06-13, m. ur. Bachmacz, urzędnik, rodzina w Krotoszynie.

34. DOROSZ Stanisław - ppor. sł. st. 56 pp /65 pp, (?), ur. 1911-05-11, m. ur. Rajtarowice, podkomisarz SG.

35. FILODA Franciszek - ppor. rez. 56 pp, ur. 1895-01-11, m. ur. Wojciechowo, handlowiec.

36. FRĄCKOWIAK Ignacy - ppor. rez. 70 pp, ur. 1907-07-25, m. ur. Poniec nauczyciel z Zalesia Wielkiego, ośr. zap. 17 DP.

37. GIBASIEWICZ Jan - por. rez. 56 pp, ur. 1900-12-08, m. ur. Krotoszyn, mgr prawa, v-ce burmistrz Krotoszyna.

38. HECHMANN Jan - ppor. rez. 56 pp, ur. 1901-12-22, m. ur. Berlin, kupiec, zam. Krotoszyn, RKU Jarocin.

39. JABŁECKI Edward - por. 56 pp, ur. 1909-07-15.

40. KAPAŁA Józef - kpt. sł. st. 56 pp, ur. 1898-12-14, m. ur. Wierchomla, zam. w Krotoszynie, dca komp., ośr. zap. 25 DP.

41. KUNA Marian Tadeusz - por. sł. st. 56 pp, ur. 1909-11-24, zam. w Krotoszynie, ośr. zap. 25 DP.

42. LEJA Józef - ppor. rez. 56 pp i 60 pp, ur. 1907-03-09, m. ur. Szklarka, ośr. zap. 25 DP, nauczyciel.

43. LEWIŃSKI Czesław - mjr sł. st. 56 pp, ur. 1897-08-06, m. ur. Mińsk Lit., dca baonu zap. 56 pp, ośr. zap. 25 DP.

44. MALINOWSKI Piotr - por. rez. 56 pp, ur. 1909-04-24, m. ur. Stężyca, tech. mech., urzędnik DOKP.

45. MOCEK Czesław - mjr sł. st. 56 pp, Krotoszyn.

46. NABZDYK Józef - ppor. 56 pp, ur. 1895-07-02, m. ur. Lutogniew, kupiec, zam. Lutogniew, RKU Jarocin.

47. OFIERZYŃSKI Konrad - ppor. rez. 56 pp, ur. 1909-01-10, m. ur. Poznań, ekonomista, ośr. zap. 25 DP.

48. OTTO Jan August - ppor. rez. 56 pp, ur. 1912-05-12, m. ur. Piaski, ośr. zap. 25 DP.

49. PLEWA Jarosław - ppor. rez. 56 pp, ur. 1913-04-23, m. ur. Oberhausen w Niemczech, student, ośr. zap. 25 DP w Kielcach, zam. Zduny.

50. ROBACZYK Stanisław - ppor. rez. 56 pp, ur. 1915-02-15, m. ur. Krotoszyn, nauczyciel, absolwent Seminarium Naucz. w Krotoszynie.

51. SIKORA Stanisław - kpt. sł. st. 56 pp., ur. 1895-10-15, m. ur. Góra, pow. Krotoszyn, oficer żywn. Baon KOP Kopczyńce.

52. SUMIŃSKI Tadeusz - por. san. rez., ur. 1905-10-10, m. ur. Rakoniewice, absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, mgr farmacji, Armia Łódź.

53. SZÓSTAK Antoni - ppor. rez. 56 pp, ur. 1912-01-04, m. ur. Salnia, student UAM, zam. w Salni k. Krotoszyna, ośr. zap. 25 DP.

54. ŻERDZIŃSKI Edmund - ppor. rez. 56 pp, ur. 1914-06-27, m. ur. Düsseldorf, urzędnik ZUS w Poznaniu

 

TZW. UKRAIŃSKA LISTA KATYŃSKA

55. MAJCHERKIEWICZ Stanisław - ur. 1898-11-13, m. ur. Koźmin.

56. ZIÓŁKOWSKI Antoni - post. PP, w Krotoszynie i Ligocie (pow. krotoszyński), ur. 1906-05-23 w Piotrkowicach na Kielecczyźnie

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

mjr - major

kpt. - kapitan

por. - porucznik

ppor. - podporucznik

plut. - plutonowy

podkomisarz SG – podkomisarz Straży Granicznej

st. przod. PP – starszy przodownik Policji Państwowej

przod. PP – przodownik Policji Państwowej

post. PP – posterunkowy Policji Państwowej

dca - dowódca

DP – Dywizja Piechoty

kmdt. - komendant

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza

m. ur. - miejsce urodzenia

komp. - kompania

lotn. - lotnictwo

OK – Okręg Korpusu

OW – Okręg Wojskowy

ośr. zap. - ośrodek zapasowy

pp – pułk piechoty

p s k – pułk strzelców konnych

p uł. - pułk ułanów

rez. - rezerwy

RKU – Rejonowa Komenda Uzupełnień

san. - sanitarny

sł. st. - służba stała

szp. okr. - szpital okręgowy

telegr. - telegraficzny

zap. - zapasowy

zam. - zamieszkały

żywn. – żywnościowy

ikona daty17-09-2013, 13:29 ikona autoraRedaktor Muzeum ikona wyświetleń7041
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt