baner-krotoszyn.jpg
baner-p5-leftpanel.png
Portal
O nas

 

 


 

 

Przedszkole funkcjonuje od 1 września 1973r. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe tj. kolorowe sale dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw. W ciągu roku organizujemy wiele spotkań rodzinnych, imprez, uroczystości przedszkolnych oraz zajęć warsztatowych dla rodziców. Walorem przedszkola jest piękny zielony ogród, który sprzyja rozwojowi wielokierunkowej aktywności fizycznej dziecka.

 

Naszym celem jest:

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kultularnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowyc i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.

Rozwijanie u dzieci umiejetności społecznych, które sa niezbędne w poprwnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych.

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie  społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzyke, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej.

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umijętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

 


Mottem do pracy z dziećmi są słowa Janusza Korczaka: "Dziecku trzeba pokazywać świat, trzeba z nim rozmawiać, trzeba mu czytać, trzeba z nim być. Nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości".

 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszego przedszkola i udziału w naszych rodzinnych festynach, imprezach i uroczystości przedszkolnych.

ikona daty12-11-2012, 11:26 ikona autora
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt