Nowy plac zabaw


      W czerwcu 2013 roku w Świnkowie wybudowano długo oczekiwany przez lokalne społeczeństwo plac zabaw. Powstał on dzięki działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnkowie w ramach projektu współfinansowanego w kwocie 15552,00 zł z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa Inwestująca w obszary wiejskie w ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dodatkowo zadanie zostało wsparte finansowo ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn w kwocie 3888,00 zł.
     Nowy plac zabaw umożliwia aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu i wszechstronny rozwój dzieci. Zapewni a również integrację miejscowej społeczności oraz zachęca rodziców do wspólnego przebywania ze swoimi dziećmi w atrakcyjnym miejscu.

L.Nadstawska-Zybała

 

 

Galeria

 

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Adres: Świnków 39, 63-714 Kobierno
Telefon: 62 721-13-14
FAX: 62 721-13-14
E-mail: sp-swinkow@krotoszyn.pl