Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami


Szkoła podejmuje różnorodne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami wspierającymi jej działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Współpraca polega na współorganizowaniu lub wspieraniu działań szkoły i instytucji oraz organizacji w zakresie przedsięwzięć mających wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, udziale w życiu kulturalnym mieszkańców, promocji szkoły, udziale uczniów w wszechstronnie rozwijających konkursach itp. Korzyści zawsze są obustronne. Współpraca wpływa na ciągły rozwój szkoły, uspołecznienie wychowanków i jednoczesne doskonalenie, rozwój jej partnerów.

Poniżej organizacje i instytucje, z którymi szkoła współpracuje


Rada rodziców

Rada Rodziców przy szkole podstawowej w Świnkowie to organ, z którym...

Więcej...


Koło Gospodyń Wiejskich

Od wielu lat podczas spotkania opłatkowego dla seniorów, osób chorych i samotnych...

Więcej...


Rada Sołecka i sołtys wsi

Szkoła wraz z Radą Sołecką i sołtysem wsi Świnków organizuje...

Więcej...


Ochotnicza Straż Pożarna

We współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świnkowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Krotoszynie...

Więcej...


Placówki oświatowe

We współpracy z placówkami oświatowymi - szkołami, przedszkolami - jesteśmy organizatorami...

Więcej...


Biblioteka Publiczna

Od wielu lat przynajmniej raz w roku uczniowie odwiedzają Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną...

Więcej...


Bank Spółdzielczy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świnkowie 17.10.2013 po raz pierwszy znaleźli się w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie...

Więcej...


Muzeum Regionalne

Dzięki współpracy z Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie dzieci i mają zapewniony częsty...

Więcej...


Komenda Powiatowa Policji

Na początku każdego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Świnkowie...

Więcej...


Schronisko

Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt- ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie...

Więcej...


Parafia Rzymsko-Katolicka

Szkoła współpracuje z Parafią Rzymsko-Katolicką w Jankowie Zaleśnym pw. Św. Wojciecha w zakresie organizacji uroczystości o charakterze religijno...

Więcej...


Szkoła Podstawowa Kuklinów

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kuklinowie trwa od kilku lat. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych...

Więcej...


Galeria

 

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Adres: Świnków 39, 63-714 Kobierno
Telefon: 62 721-13-14
FAX: 62 721-13-14
E-mail: sp-swinkow@krotoszyn.pl