Rada Sołecka i sołtys wsi


      Szkoła wraz z Radą Sołecką i sołtysem wsi Świnków organizuje imprezy kulturalne i uroczystości środowiskowe. Rada Sołecka wspiera szkołę przekazując środki finansowe na wycieczki szkolne, doposażenie budynku szkolnego i jego otoczenia, udostępniając Salę Wiejską i naczynia stołowe będące na wyposażeniu sali na imprezy szkolne i organizowania przez szkołę dla środowiska lokalnego. Przedstawiciele Samorządu Wiejskiego uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez szkołę.

 
 
 

 

 

Galeria

 

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Adres: Świnków 39, 63-714 Kobierno
Telefon: 62 721-13-14
FAX: 62 721-13-14
E-mail: sp-swinkow@krotoszyn.pl