Szkoła Podstawowa w Gorzupi

Samorząd uczniowski


      Najważniejsza organizacja dzieci i młodzieży w Naszej Szkole jest Samorząd Uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VI.

      Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Działania Samorządu Uczniowskiego koordynuje pan Wojciech Jasiak.

      Kto tworzy Samorząd Uczniowski? SU tworzą wszyscy uczniowie Naszej Szkoły. Mają oni swoich przedstawicieli w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

      Chcesz poznać zadania i plan pracy Samorządu Uczniowskiego na obecny rok szkolny? Zapraszamy do pobrania!

 

Rada Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Gorzupi
w roku szkolnym 2016/2017.

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Weronika Szymczak                   przewodniczący
2. Michał Krawczyk                         zastępca przewodniczącego
3. Marcelina Gruszczyńska           sekretarz
3. Klaudiusz Zydorowicz                sekretarz
      

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree education web templates