baner-krotoszyn.jpg
baner-leftpanel-muzeum.jpg
Portal
grafika
Lekcje muzealne

 

 

 

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ MUZEALNYCH:

 

 

 

Zajęcia na temat muzeum:

 


1. „Pierwsza wizyta w muzeum”

– m.in. pojęcia: muzeum, zabytek, eksponat, wystawa, rękopis, starodruk itp.

(przedszkola i szkoły podstawowe)

 

2. „Rodzaje źródeł historycznych”

– m.in. przykłady różnych rodzajów źródeł pisanych oraz materialnych.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

3. „Funkcje i zadania muzeum”

m.in. zasady funkcjonowania muzeów i ich funkcja na przykładzie krotoszyńskiej placówki.

(gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

 

 

 

Historia Regionalna:

 

 

4. „Dzieje Krotoszyna”

– historia miasta od lokacji do 1989 r. ukazana w oparciu o eksponaty.

(wszystkie poziomy nauczania)  

 

5. „Historia miasta w nazwach krotoszyńskich ulic”.

m.in. sylwetki patronów krotoszyńskich ulic oraz miejsca, które dały nazwy ulicom.

(szkoły podstawowe, gimnazja)

 

6. „Początki miasta Krotoszyna”

– osadnictwo przedlokacyjne, geneza nazwy, lokacja, herb miasta, życie gospodarcze.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

7. „Życie w dawnym Krotoszynie”

m.in. zajęcia mieszkańców, symbole cechowe i inne pamiątki rzemieślnicze.

(przedszkola, szkoły podstawowe)  

 

8. „Rozwój Krotoszyna do początku XX wieku”

– dziedzice, rozwój przestrzenny miasta, ważniejsze obiekty architektury, życie gospodarcze.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

9. „Krotoszyn w okresie zaborów”

– życie gospodarcze miasta, polskie organizacje gospodarcze i kulturalne, działacze narodowi.

(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 

 

10. „Krotoszynianie w walkach o niepodległość”

– pamiątki z czasów powstań narodowych, krotoszyńscy powstańcy.

(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 

 

11. „Powstanie Wielkopolskie 1918 1919 na Ziemi Krotoszyńskiej”

– przebieg powstania w regionie, główne postacie powstania w Krotoszynie i okolicach.

(gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 

 

12. „Krotoszyn w Polsce odrodzonej 1919 – 1939”

– najważniejsze postacie oraz wydarzenia okresu międzywojennego w oparciu o eksponaty.

(szkoły ponadgimnazjalne) 

 

13. „56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej w wojnie obronnej 1939 r.”

– dzieje krotoszyńskiego pułku i walki wrześniowe w 1939 r.

(szkoły ponadgimnazjalne) 

 

14. „Krotoszynianie na frontach II wojny światowej”

– sylwetki mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej walczących na różnych frontach II wojny.

(szkoły ponadgimnazjalne) 

 

15. „Krotoszyn w cieniu swastyki 1939 – 1945”

– życie codzienne mieszkańców, martyrologia krotoszynian, ruch oporu.

(szkoły ponadgimnazjalne) 

 

16. „Podziemie niepodległościowe w okresie powojennym na Ziemi Krotoszyńskiej”

najważniejsze akcje podziemia w regionie i sylwetki lokalnych Żołnierzy Wyklętych.

(szkoły ponadgimnazjalne)

 

17. „Krotoszyn w Polsce Ludowej”

losy miasta i jego mieszkańców w okresie PRL, lokalna „Solidarność”.

(szkoły ponadgimnazjalne) 

 

 

 

Historia ogólna:

 

 

18. „Słowianie”

– kultura, wierzenia, obyczaje.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

19. „Panowanie Mieszka I”

małżeństwo z Dobrawą, chrzest Polski, stworzenie podstaw państwowości polskiej.

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

 

20. „Państwo pierwszych Piastów”

– panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz kryzys państwowości polskiej.

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

 

21. „Rozbicie dzielnicowe Polski”

– przyczyny i skutki rozbicia, najważniejsze wydarzenia i postacie tego okresu.

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

 

22. „Życie na wsi w okresie średniowiecza”

– zajęcia, rozrywki oraz obyczaje mieszkańców średniowiecznej wsi, wygląd takiej wsi.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

23. „Życie w mieście w okresie średniowiecza”

– mieszkańcy średniowiecznego miasta, ich obowiązki, wygląd średniowiecznych miast.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

24. „Kultura rycerska w wiekach średnich”

– etos, obyczaj, uzbrojenie.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

25. „Polskie drogi do niepodległości”

– różne idee dotyczące niepodległości oraz sposoby walki o wolną Polskę, odzyskanie niepodległości 1918.

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

 

26. „Opowieść o Niepodległej”

– 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zajęcia dla najmłodszych połączone z interakcją

(przedszkola, szkoły podstawowe)

 

27. „Polacy na frontach II wojny światowej”

– polskie formacje wojskowe na frontach II wojny światowej.

(szkoły ponadgimnazjalne) 

 

 

 

Etnografia:

 

 

28. „Krotoszyńskie stroje ludowe”

przykłady różnorakich strojów ludowych na Ziemi Krotoszyńskiej.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

29. „Plastyka ludowa”

– zdobienie sprzętów, hafty, rzeźba ludowa dawna i współczesna.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

30. „Krotoszyńskie obyczaje ludowe”

– regionalne zwyczaje ludowe.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

31. „Krotoszyńskie wesele”

– regionalne obyczaje związane z zaślubinami.

(wszystkie poziomy nauczania) 

 

32. „Techniki plastyczne”

– malarstwo, grafika, rzeźba.

(wszystkie poziomy nauczania)

 

33. „Kuchnia regionalna”

– gwara regionalna dotycząca tematyki spożywczej, potrawy regionalne, przepisy.

(wszystkie poziomy nauczania)

 

 

 

Zajęcia cykliczne:

 

 

34. „Dawne Rolnictwo”

dawne narzędzia i ich zastosowanie, znaczenie i powstawanie chleba, obrzędy żniwne.

wrzesień – październik (co dwa lata)

(przedszkola, szkoły podstawowe)

 

35. „Zwyczaje andrzejkowe”

– inscenizacje wróżb i obrzędów ludowych.

listopad

(przedszkola, szkoły podstawowe)

 

36. „Zwyczaje bożonarodzeniowe”

– inscenizacje krotoszyńskich obrzędów ludowych.

grudzień – styczeń

(przedszkola, szkoły podstawowe) 

 

37. „Zwyczaje wiosenne i wielkanocne”

– inscenizacje krotoszyńskich obrzędów ludowych

marzec – kwiecień

(przedszkola, szkoły podstawowe)

ikona daty21-08-2018, 09:35 ikona autoraRedaktor Muzeum
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt