baner-krotoszyn.jpg
baner-p5-leftpanel.png
Portal
grafika
Zaczarowane dźwięki, obrazy i słowa w wierszach Juliana Tuwima

Zaczarowane dźwięki, obrazy i słowa w wierszach

Juliana Tuwima - powiatowy konkurs plastyczny

2013 Rok Tuwima
Twórczość Juliana Tuwima inspiracją
do działalności teatralno-plastycznej dziecka

Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka” w Krotoszynie
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (3– 6 lat) do udziału
w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Tuwim 2013"
"Zaczarowane dźwięki, obrazy i słowa w wierszach Juliana Tuwima"

 


CELE KONKURSU

  • rozwijanie zainteresowania dzieci literaturą, a zwłaszcza poezją Juliana Tuwima w nawiązaniu do Roku Tuwima;
  • rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dzieci poprzez twórczą interpretację poezji dziecięcej;
  • promowanie kreatywności, umożliwienie konfrontacji z plastyczną twórczością rówieśników, inspirowaną literaturą;
  • wyłonienie dziecięcych talentów.


REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka:
    • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej

       twórczością Juliana Tuwima

2. Wiek uczestnika:
    • konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.

3. Format prac: A3, A4.

4. Technika prac: dowolna – płaska

5. Kryterium oceny:

  • walory artystyczne i estetyczne
  • ciekawa interpretacja danego utworu
  • samodzielność wykonania pracy przez dziecko


6. Termin nadesłania oraz adres, pod który należy dostarczyć prace:

    Termin nadesłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2013 roku.

adres:

Przedszkole nr 5
ul. Ks. S. Ogrodowskiego 26
63 - 700 Krotoszyn


7. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail a nagrody

    zostaną rozdane na uroczystości w Przedszkolu nr 5 poświęconej twórczości Juliana

    Tuwima organizowanej w związku z Obchodami Roku Tuwima.8. Każda praca powinna zawierać na metryczkę z przodu: imię i nazwisko dziecka, pełny

    adres przedszkola lub innej placówki oraz nr telefonu, imię i nazwisko jednego

    nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.

9. Ilość nadesłanych prac: maks 3.

10. Nadesłanych prac nie zwracamy.

11. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie poświęconej twórczości Juliana

     Tuwima organizowanej w związku z Obchodami Roku Tuwima.

 

Konkurs trwa do:  2013-04-30

 

ikona daty17-02-2013, 22:14 ikona autoraPrzedszkole Nr 5 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt