baner-krotoszyn.jpg
baner-p5-leftpanel.png
Portal
grafika
„Moja ulubiona pacynka”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „Moja ulubiona pacynka”REGULAMIN KONKURSU


1.Cele konkursu
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
- pobudzanie dziecięcej kreatywności

- zaproszenie dzieci do tworzenia piękna, odkrywania wielkiej radości;

2. Organizator konkursu

     mgr Katarzyna Olgrzymek
     Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka”

     63-700 Krotoszyn

     ul. Ogrodowskiego 26

     Tel. 62 725 20 12

     e-mail:

3. Wiek
uczestników
    Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 5-6 lat

    Z jednego przedszkola można nadesłać max 3 prace

4. Technika i format

  • przestrzenna, dowolna, wysokość max 30 cm
  • do konkursu zgłaszane są prace indywidualne

 

5. Każda praca powinna posiadać metryczkę:


    a) imię i nazwisko uczestnika
    b) wiek uczestnika
    c) imię i nazwisko nauczyciela
    d) adres i telefon placówki
    e) e-mail placówki

 Prace zbiorowe nie będą uwzględniane

6. Prace prosimy przesłać na adres organizatora :


    Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka”

    ul. Ogrodowskiego 26

    63-700 Krotoszyn

    
z dopiskiem Moja ulubiona  pacynka”

7.Termin składania prac upływa 21 marca 2014 r.
    Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

8. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 27 marca, o wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Przedszkola – www.p5krotoszyn.pl


9.  Zasady oceny prac:
Komisja Konkursowa, oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  a) zgodność  wykonanej pracy  z  regulaminem
  b) oryginalność,
  c) estetykę wykonania pacynki,
  d) pomysłowość

 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./

 

ikona daty12-03-2014, 08:19 ikona autoraPrzedszkole Nr 5 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt