baner-krotoszyn.jpg
baner-p5-leftpanel.png
Portal
grafika
Pasja sportu - czar rekreacji

Przedszkole nr 5 „WESOŁA GROMADKA” ogłasza konkurs Fotograficzny

"Pasja sportu, czar rekreacji"

 

 Okres przedszkolny sprzyja rozwijaniu i wspieraniu aktywności ruchowej. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia doskonalą motorykę, a także kształtują wartościowe cechy charakteru, takie jak optymizm odwaga, ambicja, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, umiejętność współdziałania i pokonywania trudności.

Dlatego też zapraszamy do fotografowania dzieci podczas zorganizowanych                            i spontanicznych zajęć oraz zabaw ruchowych.

Cel konkursu:

 • popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości;
 • inspirowanie pasji sportowych i artystycznych.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 5, ul. Ks. S. Ogrodowskiego 26, 
  73-700 Krotoszyn.
 2. Prace należy składać u wychowawców poszczególnych grup, nie więcej

niż dwie.

 1. Format  fotografii – A4
 2. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką   zawierającą: tytuł , imię, nazwisko i wiek dziecka.
 3. Konkurs skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Złożenie  prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 5. Fotografie nie będą zwracane, przechodzą na własność przedszkola.
 6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola www.p5.krotoszyn.pl oraz na tablicy  informacyjnej                  w holu przedszkola.

Terminarz konkursu:

 1. Oddanie prac – do 18 października 2013r. (liczy się data wpływu do placówki).
 2. Głosowanie – 21- 25 października 2013r.

     3. Ogłoszenie wyników – 28 października 2013r.

Jury:

 1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez rodziców.  Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucanie wypełnionych kart do głosowania.  Nagrodzone zostaną 3 główne miejsca, które otrzymają najwyższą liczbę oddanych głosów, uwzględniających następujące kryteria oceny: praca zgodna z tematem konkursu; walory artystyczne, estetyka i jakość fotografii; nowatorski pomysł ujęcia tematu, ogólny wyraz artystyczny.

 

 

 

ikona daty07-10-2013, 09:41 ikona autoraPrzedszkole Nr 5 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt